Giỗ giáp năm Anh André Lan

LỄ GIỖ GIÁP NĂM ANH ANDRÉ NGUYỄN VĂN LAN
14.05.2016

Zắc Dũng

Thắm thoát thời gian đã trôi qua một năm! Chúa đã gọi anh André Lan ccs. Gioan XXIII lớp 63 và XBVL 70 vào ngày 18.5.2015. Nhận lời mời của gia đình anh André Lan, vào ngày 14.5.2016, anh em ccs Gioan XXIII Mỹ Tho và Sài Gòn đã đến hiệp dâng lễ Giỗ giáp năm do gia đình tổ chức vào lúc 09 giờ 30 tại nhà thờ Xóm Chiếu, Quận 4, TP.HCM.

Thánh lễ do Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn là bạn cùng lớp với anh André Lan chủ sự, cùng đồng tế với Cha Phaolô Trần Kỳ Minh Tổng Đại diện linh mục giáo phận Mỹ Tho. Hiệp dâng thánh lễ có gia đình, họ hàng thân quyến, các đồng sự với anh lúc sinh thời, các nữ tu, anh em ccs. Gioan XXIII và Ex Luro VT62.

Sau thánh lễ tất cả mọi người ở lại dùng cơm thân mật với gia đình tại phòng sinh hoạt của giáo xứ Xóm Chiếu.

Vài hình ảnh cuối đời của anh André Lan với anh em Gioan XXIII

01020304050607  Ngày Chúa gọi về

7a 7bNgày Giỗ giáp năm 14.5.2016

08 09 10 11 12 13