Họp mặt thường niên P. Minh Vĩnh Long

Họp mặt thường niên P. Minh Vĩnh Long

Logo-CCSPMinh

Ngày họp mặt thường niên CCSVL lần thứ 19 sẽ được tổ chức:

– Ngày Thứ Bảy 09.07.2016
– Địa điểm: Chủng viện Vĩnh Long
– Thời gian: Từ 7g30-14g00

Xin anh em thu xếp thời gian về họp mặt đông đủ.

Mọi chi tiết, xin liên lạc:
Lâm Hữu Tài – ĐT: 098 7275897