Lạnh

Scarlett Le | Chuyên mục từ ngữ tiếng Anh

image001

 

Thời tiết lạnh lẽo có ảnh hưởng lớn hoạt động thể chất và tinh thần của chúng ta. Có lẽ đó là lý do tại sao lại có nhiều thành ngữ sử dụng từ ‘cold”.

image003Trong hàng thế kỷ, người ta cho rằng máu trong cơ thể có sự gắn kết chặc chẽ với cảm xúc. Ví dụ như những kẻ hành xử không có tình cảm con người được gọi là “cold-blooded”. Người máu lạnh hành xử độc ác. Họ có thể làm những chuyện tàn độc với người khác, mà không phải do sự cố buộc phải làm. image005

A cold-blooded killer (Kẻ sát nhân máu lạnh)

Một tờ báo nọ kể rằng cảnh sát đang truy lùng “a cold-blooded killer”  (kẻ sát nhân máu lạnh). Kẻ này đoạt mạng người khác không phải vì tự vệ, cũng không phải là phản ứng trong cơn giận dữ hay sự hãi. Hắn giết người dường như không có lý do, không chút xúc cảm, dường như việc tước đoạt đi sinh mạng người khác chẳng có chút nghĩa lý gì.

image007Lạnh có thể tác động đến những bộ phận khác của cơ thể, ví dụ như chân. Nếu đôi chân bạn thật sự thấy lạnh thì một đôi vớ dày có thể làm ấm chúng. Nhưng có một thành ngữ – “to get cold feet” – nó chẳng liên quan gì đến lạnh lẽo (cold) hay đôi chân  (feet). Thành ngữ này có nghĩa là sợ hãi làm một điều gì đó dù trước đó đã quyết định phải làm.  Ví dụ như bạn đồng ý làm chủ tịch cho một tổ chức. Sau đó, bạn lại biết rằng tất cả những viên chức khác đều đã từ nhiệm, và rồi tất cả công việc của tổ chức từ nay sẽ trở thành trách nhiệm của bạn. Khi thấy rõ tình huống như vậy, bạn có thể sẽ thấy lạnh giò, có chút sợ hãi để ngồi ghế chủ tịch.

image009

To get cold feet (Thấy sợ hãi khi bắt đầu làm chuyện gì dù đã định trước)

Lạnh còn có thể tác động đến vai. Khi bạn từ chối nói chuyện với ai đó, bạn “give someone the cold shoulder”, đối xử lạnh nhạt, giữ khoảng cách. Thành ngữ này có lẽ xuất phát từ hành động cụ thể xoay lưng về phía ai đó thay vì trực diện nói chuyện. Bạn có thể lạnh nhạt với tay bằng hữu hứa mà không giữ lời hoặc đi nói chuyện không đúng sự thật về bạn với người khác.

image011

To give someone the cold shoulder (Đối xử lạnh nhạt)

A cold fish” là thành ngữ chẳng đề cập gì đến cá, mà chỉ con người. Đó là người không thân thiện, vô cảm, không biểu lộ yêu thương hay sự ấm áp. Kẻ lạnh lùng vô cảm đó không muốn làm điều gì cho bất cứ ai.

image013

A cold fish (Người lạnh lùng, vô cảm, không thân thiện)

Một kẻ lạnh lùng vô cảm có thể còn là một người không có tấm lòng biết cảm thông, “cold hearted”. Gần đây có nhiều ca khúc rất được ưa chuộng nói về những gã đàn ông hay những ả đàn bà “cold hearted”, không chút xúc cảm, nỡ làm tan nát trái tim người đem lòng yêu họ.

image015

Cold-hearted (Nhẫn tâm, không biết cảm thông)

Ta cũng hay nghe đến thành ngữ “out in the cold”, nghĩa là ai cũng có được còn mình thì không, bị cho ra rìa. Một người có thể nói là anh ta bị cho ra rìa “out in the cold” khi mọi người đều được lên lương trừ anh ta ra. Thật chẳng dễ chịu chút nào.

image017

Out in the cold (Bị cho ra rìa, không được đối xử như mọi người khác)

(VOA Special English program, Words and Their Stories)

Nghe nguyen ngu

COLD

Cold weather has a great effect on how our minds and our bodies work. Maybe that is why there are so many expressions that use the word cold.

For centuries, the body’s blood has been linked closely with the emotions. People who show no human emotions or feelings, for example, are said to be cold-blooded.  Cold-blooded people act in cruel ways. They may do brutal things to others, and not by accident.

For example, a newspaper says the police are searching for a cold-blooded killer.  The killer murdered someone, not in self-defense, or because he was reacting to anger or fear.  He seemed to kill for no reason, and with no emotion, as if taking someone’s life meant nothing.

Cold can affect other parts of the body.  The feet, for example.  Heavy socks can warm your feet, if your feet are really cold.  But there is an expression — to get cold feet — that has nothing to do with cold or your feet.

The expression means being afraid to do something you had decided to do. For example, you agree to be president of an organization.  But then you learn that all the other officers have resigned.  All the work of the organization will be your responsibility.  You are likely to get cold feet about being president when you understand the situation.

Cold can also affect your shoulder.

You give someone the cold shoulder when you refuse to speak to them. You treat them in a distant, cold way.  The expression probably comes from the physical act of turning your back toward someone, instead of speaking to him face-to-face.  You may give a cold shoulder to a friend who has not kept a promise he made to you.  Or, to someone who has lied about you to others.

A cold fish is not a fish.  It is a person.  But it is a person who is unfriendly, unemotional and shows no love or warmth.  A cold fish does not offer much of himself to anyone.

Someone who is a cold fish could be cold-hearted.  A cold-hearted person is someone who has no sympathy.  Several popular songs in recent years were about cold-hearted men or cold-hearted women who, without feeling, broke the hearts of their lovers.

Out in the cold is an expression often heard.  It means not getting something that everybody else got.  A person might say that everybody but him got a pay raise, that he was left out in the cold.  And it is not a pleasant place to be.