Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long [phần 2]

Huy Le

Bài liên quan:

Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long [phần 1]