Lễ Thành Hôn: Anh Tuấn & Giang Thanh

Lễ Thành Hôn
Phaolô Anh Tuấn – Maria Goretti  Giang Thanh
01.05.2016

00

Zắc Dũng chân thành cảm ơn:

– Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, cha sở giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho.
– Cha phó Philipphê Huỳnh Minh Tuấn chủ sự Thánh lễ Hôn phối.
– Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, cha sở giáo xứ An Long, Đồng Tháp .
– Quý Cha giáo và quý Cha trong giáo phận Mỹ Tho .
– Quý ông Hội đồng Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
– Các bạn ccs. Philipphê Minh Vĩnh Long, các bạn ccs. Gioan XXIII Mỹ Tho, Long An và Sài Gòn, các bạn ccs. Gioan XXIII ở nước ngoài cùng các anh chị em ca đoàn giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã hiệp ý cầu nguyện, gởi quà chúc mừng và chung vui ngày Thành Hôn của hai cháu Anh Tuấn và Giang Thanh.

Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Quý Cha và các bạn.

0

0102 03 04 05 060709 08 10 11 12 131415 16