Lớp 66 CV Vĩnh Long mừng kỷ niệm 50 năm

THIỆP MỜI

Logo-CCSPMinh

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày vào Chủng Viện
(01.6.1966-01.6.2016)

Cha Phêrô Ngô Văn Be tổ chức mừng kỷ niệm 50 năm
ngày vào Chủng Viện (01.06.1966-01.06.2016)

Vào ngày 02.06.2016 tại Nhà Thờ Phước Hảo, Trà Vinh.

Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ tế vào lúc 9 giờ.

Kính mời anh em CCS VL lớp 66 và tất cả anh em các lớp khác về tham dự.

ĐD anh em CCS Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

PhuocHao