Mừng Ngân Khánh Linh Mục – Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh
Cha sở Gx Phú Long, Giáo sư Đại Chủng Viện Giuse Sài Gòn
Mic Đạt

Sáng ngày 16.4.2016, giáo xứ Phú Long, GP. Phú Cường đã mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh.

Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám Mục GP. Phú Cường chủ tế. Cùng cử hành Thánh Lễ đồng tế có Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, GM GP. Bà Rịa, linh mục đoàn trong và ngoài giáo phận. Riêng Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, GM. GP Vĩnh Long, bận việc mục vụ vào giờ chót nên cử Cha PX. Nguyễn Văn Việt đến hiệp thông dâng lễ.

Đông đảo bà con giáo dân, thân bằng quyến thuộc của Cha Giuse, anh em Ccs Phú Cường, Vĩnh Long đã có mặt trong sáng hôm nay để tạ ơn, cầu nguyện và chúc mừng Cha Giuse.

01-GxPhuLongNhà Thờ Giáo xứ Phú Long

03b-TIEU SUTiểu sử Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh

04a-GmTuĐức Cha Phêrô Tứ và Cha sở Giuse Thịnh

02-Hongan 03- 03c-GM gặp nhau 04-GmTuchuteĐức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế

05-CacChacunglop 06-DaidienVL 07a-TriAn 07-GmBaRia 08-Taon