Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Giuse Trần Đình Phượng

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Giuse Trần Đình Phượng
Cha sở giáo xứ Ngan Rô, hạt Sóc Trăng, GP. Cần Thơ

Mic Đạt | 13.4.2016

Ngày 12.4.2016, giáo xứ Ngan Rô, hạt Sóc Trăng, GP. Cần Thơ đã hiệp thông dâng thánh lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha Sở Giuse Trần Đình Phượng.

Giáo dân từ các giáo xứ do Cha phụ trách trước đây cùng với giáo dân địa phương hân hoan chúc mừng Cha và tạ ơn Chúa đã gìn giữ Cha suốt 25 năm qua trong cương vị một chủ chăn tận tụy và hết lòng với đàn chiên của mình.

Chia sẻ niềm vui hôm nay, có sự hiện diện của bạn bè linh mục trong Giáo Phận Cần Thơ, các tu sĩ nam nữ và các anh em cựu Xuân Bích Vĩnh Long từ Sài Gòn và Phú Cường.

Cánh Đồng Truyền Giáo kính chúc Cha Giuse Trần Đình Phượng mọi điều an lành và xin Chúa tiếp tục nâng đỡ Cha trong công việc mục vụ được tốt đẹp.

IMG_2378 IMG_2379 IMG_2380 IMG_2382 IMG_2384 IMG_2385 IMG_2387 IMG_2388 IMG_2389 IMG_2391 IMG_2396Cha Phượng – Anh Út Luôn

IMG_2397Mic Đạt – Cha Phượng