Kim Khánh Linh Mục | Cha Jac. Võ Thanh Xuân

 THÁNH LỄ TẠ ƠN – CHA GIACÔBÊ VÕ THANH XUÂN
50 NĂM LINH MỤC – 80 NĂM TUỔI ĐỜI

ThiepChaXuan ThiepChaXuan2Baotho