Nước

NƯỚC – GẶP RẮC RỐI RỒI ĐÂY
Scarlett Le | Chuyên mục từ ngữ tiếng Anh

image001

Nước thì ai cũng biết, từ ngữ liên quan đến nước cũng phổ biến như vậy. Nhưng nhiều thành ngữ có từ nước lại mang ý nghĩa không dễ chịu chút nào.

image003

“To be in hot water” là một ví dụ. Đây là thành ngữ có từ rất lâu. Khoảng 500 năm về trước, từ “hot water” đã được sử dụng để diễn tả đang trong tình trạng rắc rối. Có câu chuyện kể rằng ý nghĩa này bắt nguồn từ tập tục dùng nước sôi tạt vào quân thù chặn họ tấn công vào lâu đài.

Tập tục này ngày nay không còn tồn tại nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn “get in hot water”, nghĩa là lúc này chúng ta đang gặp rắc rối, có thể rất nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng lắm. Một người phạm luật sẽ gặp rắc rối với cảnh sát. Một cậu nhóc đi vào nhà bằng đôi giày ướt sũng đầy sình đất sẽ gặp rắc rối với mẹ câu ta.

image004

“Being in deep water” mang ý nghĩa tương tự “being in hot water”. Khi bạn “in deep water” là lúc bạn đang gặp phải vấn đề khó khăn. Thử tưởng tượng như trong tình huống một người đang bơi, nước sâu quá đầu mà không cách nào vào đến bờ được. Bạn “in deep water” khi phải đối phó với vấn đề nan giải. Vấn đề quá lớn vượt ngoài khả năng bạn, ví dụ như trường hợp bạn đầu tư vào cổ phiếu mà không hiểu biết chút gì về thị trường chứng khoán cả.

image006

“To keep your head above water” là một thành ngữ ẩn dụ, có nghĩa  là bạn đã thoát khỏi cảnh nợ nần. Một công ty “keep its head above water” tức là công ty này đã sống sót vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn.

Basic RGB

Keep head above water

 

“Water over the dam” là cụm từ có nghĩa chuyện đã rồi. Khi chuyện đó đã xảy ra, không thể nào thay đổi được nữa. Thành ngữ này xuất phát từ hình ảnh nước chảy ra khỏi đập thì không thể chảy ngược trở về.  Khi một người bạn gặp rắc rối với lỗi lầm đã phạm, có thể khuyên anh ấy hãy quên nó đi: “Water over the dam” (thôi, bỏ qua chuyện đã rồi).

image010

Water over the dam

Thêm một cách dùng nữa, “to hold water”, để diễn tả ưu điểm và khuyết điểm của một tư tưởng, một ý kiến hay một luận lý. Nghĩa này có lẽ bắt nguồn từ cách kiểm tra tình trạng của một vật chứa. Nếu nó giữ được nước tức là nó chắc chắn. Ta sẽ hiểu tương tự khi dùng cụm từ này nói về một tư tưởng, một luận lý. Nếu một luận lý có thể “hold water”, nó dựa trên cơ sở vững chắc, không có lỗ hổng. Nếu “not hold water”, tức lý lẽ, lập luận yếu thế, không có sức thuyết phục, không thể chứng minh được.

“Throwing cold water” dùng để diễn đạt cách phản ứng lại một ý kiến hay một lời đề nghị khi không thích nó chút nào. Chẳng hạn như bạn muốn mua một bộ máy vi tính để tiện làm việc tại nhà. Nhưng bà xã bạn tạt gáo nước lạnh vào đề nghị đó, tức là thẳng thừng từ chối không cho mua gì cả vì nó khá tốn tiền.

(From VOA special English programme “ Words and their stories”)

 

WATER

SHE IS IN HOT WATER

Expressions about water are almost as common as water itself. But many of the expressions using water have unpleasant meanings.

The expression to be in hot water is one of them. It is a very old expression. Hot water was used five hundred years ago to mean being in trouble. One story says it got that meaning from the custom of throwing boiling water down on enemies attacking a castle.

That is no longer the custom. But we still get in hot water.  When we are in hot water, we are in trouble. It can be any kind of trouble–serious, and not so serious. A person who breaks a law can be in hot water with the police.  A boy can be in hot water with his mother, if he comes into the house with dirty, wet shoes.

Being in deep water is almost the same as being in hot water.  When you are in deep water, you are in difficulty.  Imagine a swimmer in water over his head who cannot reach the shore.

You are in deep water when you are facing a problem that you do not have the ability to solve. The problem is too deep for you.  You can be in deep water, for example, if you invest in stocks without knowing anything about the stock market.

To keep your head above water is a colorful expression that means staying out of debt.  A company that can keep its head above water can survive economic hard times.
Water over the dam is an expression about a past event. It is something that is over and done with. It cannot be changed. The expression comes from the idea that water that has fallen over a dam cannot be brought back again. 

When a friend is troubled by a mistake he has made, you might tell him to forget about it.  You say it is water over the dam.

Another common expression, to hold water, is about the strength or weakness of an idea, opinion or argument. It probably comes from the way of testing the condition of a container.  If it can hold water, it is strong. The expression is used the same way to describe an idea or argument. If the argument can hold water, it is solid and strong without any holes.  If it does not hold water, then it is weak and cannot be proved. 

Throwing cold water also is an expression that deals with ideas or proposals. It means not to like an idea. For example, you want to buy a new computer, so you can do some of your work at home. But your wife throws cold water on the idea, because a computer costs too much.