RIP – Bà Maria Cao Thị Ngự

RIP – Bà Maria Cao Thị Ngự

Logo-CCSPMinh

Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long báo tin

Bà Maria Cao Thị Ngự

Sanh năm 1930
  Được Chúa gọi về vào lúc 11giờ ngày 14.5.2016

Là mẹ của 2 CCSVL:

Dương Thành Thuận K65 và Dương Thành Cảnh K67 (Phước Hảo)

Thánh lễ An Táng lúc 5g 16.5.2016 tại nhà thờ Phước Hảo, Trà Vinh

Tm Ccs P. Minh
Lâm Hữu Tài

an_crown04-2a

Thay mặt anh em Ccs P. Minh tại Sài Gòn, chia buồn cùng Thuận, Cảnh và gia quyến,
Xin Chúa sớm đưa lình hồn Bà Maria về nơi phước nhàn đời đời.
Nguyễn Hữu Luôn

Đại diện anh em lớp 64 P. Minh tại Sài Gòn, kính lời chia buồn với Thuận, Cảnh và gia đình.
Cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin Chúa cho Bác Maria được lên chốn nghỉ ngơi.
Mic Đạt