RIP – Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến

RIP – CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIẾN
Giáo Phận Vĩnh Long

PheroHien1

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIẾN
Cha Sở Họ Đạo Giồng Thủ Bá, Hạt Cái Mơn, GP. Vĩnh Long

Hưởng thọ 74 tuổi – 46 năm Linh Mục

Sinh ngày 5.3.1942 tại Vĩnh Thành, Bến Tre

Thụ phong Linh Mục 6.5.1970

Đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30, Thứ Bảy 2.4.2016 tại Giồng Thủ Bá

Nghi thức tẩn liệm: 13 giờ Chúa Nhật 3.4.2016

Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Giồng Thủ Bá: 9 giờ 30, Thứ ba 5.4.2016

An táng tại phần mộ các linh mục tại Đất Thánh Họ Đạo Cái Mơn.

Xin anh em góp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô sớm được an nghỉ.

Ban Biên Tập CĐTG


Sáng 4.4.2016. 4 anh em đại diện CCS P. Minh từ Sài Gòn đã về họ đạo Giồng Thủ Bá, Cái Mơn, Bến Tre. Tại đây sau khi viếng xác Cha Phêrô, anh em đã hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cùng với các giáo dân từ Bến Tre, các vùng lân cận đến viếng xác. Thánh lễ sáng nay do các Cha Bình, Cha Bảo, Cha Vũ cùng đồng tế với Cha Đằng chủ sự.

image image_01Sơn Cô Ba – Anh Nho Cái Nhum – Minh Tân và anh Út Luôn

image_02Cha Bình – Cha Đằng – Cha Bảo – Cha Vũ