RIP – Ông GB. Huỳnh Ngọc Ẩn

RIP

an_crown04-2a

Giáo xứ Thủ Ngữ trân trọng báo tin:

00

Ông Gioan Baotixita HUỲNH NGỌC ẨN

Thân phụ Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn,
cha phó giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho.

Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 50 ngày 27 tháng 07 năm 2016.
Hưởng thọ 64 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm lúc 08 giờ ngày 28 tháng 07 năm 2016.
Thánh lễ an táng cử hành tại Nhà thờ Thủ Ngữ vào lúc 9 giờ 30
ngày 30 tháng tháng 07 năm 2016.

An táng tại Đất Thánh Tân Ninh, giáo xứ Thủ Ngữ.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2016, anh chị em ca đoàn Thánh Tâm và ca đoàn Nữ Vương  của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho đã đến giáo xứ Thủ Ngữ để cầu nguyện và chia buồn với Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn và gia đình tang quyến.

Canhdongtruyengiao.net xin chia buồn đến Cha Philipphê và tang quyến. Xin Chúa thương đón nhận tôi tớ Chúa là linh hồn Gioan Baotixita được sớm về nương náu bên Ngài.

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13