Thánh Lễ cầu nguyện cho các Cha giáo ĐCV Vĩnh Long đã qua đời | 19.06.2019