Thánh lễ tiễn đưa Cha Phanxicô Xaviê Hoàng Đình Mai

Ảnh Scarlett Le

https://youtu.be/wGu6mR6-vso