Tiểu tiết

TIỂU TIẾT
Scarlett Le | Chuyên mục từ ngữ tiếng Anh

Mỗi cái máy đều có nhiều “nuts and bolts” (bù loong và ốc vít) kết nối các bộ phận lại với nhau. Không có chúng, máy móc sẽ rời rạc ra thành từng mảnh. Điều này cũng đúng  đối với một tổ chức. “Nuts and bolts” của một tổ chức là những yếu tố cơ bản cần thiết góp phần cho tổ chức đó hoạt động.
image001

Nuts and bolts (bu loong và ốc vít)

Trong chính phủ, trong một nền công nghiệp hay trên lãnh vực ngoại giao – trong hầu hết mọi thứ, ai cũng hiểu “nuts and bolts” là điều quan trọng nhất. Thành công là nhờ vào những yếu tố căn bản này hơn là dựa vào một ai khác.

Trong chính phủ, tổng thống hay thủ tướng có thể lập kế hoạch hay định hình những chương trình và chính sách. Nhưng để chứng minh hay thực thi chúng một cách thành công thì sẽ mất nhiều công sức hơn. Có cả khối công việc chi tiết cần phải làm. Đó là “nuts and bolts”. Chuyện đó thường được giao cho các nhà chuyên môn thực hiện. Lãnh đạo chóp bu luôn biết rõ điều này, nhưng không phải ai cũng có thể làm được với hàng khối việc chi tiết.

Điều này cũng đúng đối với hoạt động thường nhật tại Quốc hội. Lãnh tụ chính của Thượng Viện và người phát ngôn cho Hạ Viện phối hợp cùng chủ tịch các hội đồng duy trì công việc tại Quốc hội luôn vận hành. Tuy nhiên, phía sau mỗi Thượng nghị sĩ và nghị viên luôn là các  trợ lý, những người phải làm tất cả  “nuts and bolts”, những công việc tiểu tiết để chuẩn bị cho các vị nghị sĩ này có thể sáng suốt bỏ phiếu về mỗi vấn đề.

image003

US Congress (Quốc hội Hoa Kỳ)

Ở lãnh vực ngoại giao, chẳng nghi ngờ gì việc các nguyên thủ quốc gia đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán. Nhưng vẫn phải có những quan chức cấp dưới thực hiện các công việc cơ bản và khâu chuẩn bị về những vấn đề khác nhau được đưa ra đàm phán.

Trong hoạt động quân sự, quyết định sách lược là quan trọng. Nhưng cần phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn vào “nuts and bolts” – được gọi chung là công việc hậu cần – là làm thế nào để vận chuyển và cung cấp cho quân đội. Nghe kể rằng nhà quân sự tài ba Napoleon đã rất thành công vì am hiểu vị trí từng khẩu pháo trên chiến địa. Ông cẩn trọng lưu ý đến “nuts and bolts”, lưu ý đến từng tiểu tiết trong hoạt động của mình.

image005

Nhà quân sự tài ba Napoleon Bonaparte

Vai trò cực kỳ quan trọng của “nuts and bolts” đã được thi sĩ George Herbert đưa vào thơ văn từ triều đại Nữ hoàng Elizabeth:

Vì thiếu một cây đinh, mất đi chiếc móng ngựa
Vì thiếu chiếc móng ngựa, mất đi một chiến mã
Vì thiếu một chiến mã, mất đi một kỵ binh

Sau đó, ngài Benjamin Franklin viết tiếp bài thơ trên như sau:

Vì mất một kỵ binh, trên chiến trường thất trận
Vì thua một trận đánh, vương quốc cũng không còn
Tất cả đành mất đi, chỉ vì cây đinh tán

image007

Horseshoe nails (Đinh tán móng ngựa)

 (From VOA special English programme “ Words and their stories”)

Nghe nguyên ngữ
NUTS AND BOLTS

Every machine is held together by its nuts and bolts.  Without them, the machine would fall apart. That is also true of an organization.  Its nuts and bolts are its basic, necessary elements.  They are the parts that make the organization work.

In government, industry, diplomacy — in most anything — those who understand the nuts and bolts are the most important.  Success depends more on them than on almost anyone else.

In government, the president or prime minister may plan and shape programs and policies.  But, it takes much more work to get them approved and to make them successful.

There is a mass of detailed work to be done.  The nuts and bolts. This is often put into the hands of specialists. The top leaders are always well-known, but not those who work with the nuts and bolts.

This is equally true in the day-to-day operation of Congress. The majority leader of the Senate and the Speaker of the House of Representatives, together with the chairmen of committees, keep the business of Congress moving.

Behind every Senator and Congressman, however, are assistants. These people do all the detailed work to prepare congressmen to vote wisely on each issue.

In diplomacy, the chief ministers are unquestionably important in negotiations.  But there are lesser officials who do the basic work and preparations on the different issues to be negotiated.

In a military operation, strategy decisions are important.  But much more time is spent on the nuts and bolts — generally called logistics — of how to transport and supply an army.  It has been said that Napoleon was successful because he knew the field position of every one of his guns.  He gave careful attention to the nuts and bolts of his operations.

The extreme importance of nuts and bolts was expressed by the Elizabethan poet, George Herbert. He wrote:

For want of a nail, the shoe is lost
For want of a shoe, the horse is lost
For want of a horse, the rider is lost.

Benjamin franklin carried these lines even further.  He wrote:

For want of a rider, the battle was lost
For want of a battle, the kingdom was lost
And all for the want of a horseshoe nail.