Café To GoQuán ven đường

Vài hình ảnh kỷ niệm với Cha Xuân thương nhớ…

Lm Tâm Duy (Mỹ)

Vài hình ảnh kỷ niệm với Cha Xuân thương nhớ… tại họ Hòa Lạc, Dalat, Phước Hão, Cái Mơn.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button