Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 16 Quanh Năm

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

11-Cn16Tn

Đời sống, bận ơi là bận
Bận từ trong nhà bận tận ngõ xa
Đi lễ chia trí lo ra
Lời Chúa để đó, đời ta kiếm tiền.

Ngu chi sống thánh sống hiền
Lời Chúa không lẽ thành tiền trả bills?
Cuộc đời buồn thỉu buồn thiu
Trăm công ngàn chuyện lắm điều chua cay

Phúc âm nhớ lấy lời hay:
Ngồi bên chân Chúa là may nhất đời
Là phần tốt hảo tuyệt vời
Không ai cướp được của Trời ban cho

Quí vị lớn bé quá lo
Quên rằng: mọi thứ Chúa cho quan phòng
Lo ăn, lo mặc, lòng vòng
Lời Chúa, ít phút để lòng lắng nghe.
Amen

TTT