Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 18 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Rich_Fool

Phú hộ toan tính cả đêm
Xây thêm kho lẫm chứa thêm hoa màu.
Bên tai vẵng tiếng “SƯỚNG! GIÀU!”
Còn lo chi nữa! áo ào tiền vô!
Chúa rằng: cái đứa ngây ngô
Đêm nay ngươi chết lấy “mô” hưởng dùng?
Cuộc sống đang đến ngày cùng
Của cải vật chất tiêu tùng nay mai.
Nếu được sống khoẻ gặp may!
Trước mắt Thiên Chúa đong đầy phúc ân
Người khôn nên biết phòng thân
Hoa màu bác ái nặng cân hơn vàng
Phúc thật là nước thiên đàng
Của cài trần thế chóng tàn như rơm
Xin Chúa cho biết sớm hôm
Gẫm, suy Lời Chúa rình “chôm” Nước Trời
Amen

TTT.