Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Bạn bè thân hữu gần xa
Bài giảng buồn ngủ “vô ga” tới liền
Phúc Âm quí giá hơn tiền
Chiên nghe tiếng Chúa ngoan hiền theo sau.

Cầu cho con cháu chúng ta
Ơn thiêng Chúa gọi “làm cha” mọi người.
Không để béo tốt biếng lười
Nhưng lo phục vụ cho đời niềm vui.
Amen
Thuốc ngủ TTT.

Canhdongtruyengiao.net