Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Bài giảng buồn ngủ: Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Thầy trò tâm sự biệt ly
Rù rì, thỏ thẻ, lâm li, cạn tình
“Yêu thương nhau” hết sức mình:
Dễ ợt, chuyện nhỏ, mới nhìn dễ thôi!

Thực tế không dễ nuốt trôi
Trăm người, ngàn ý, lôi thôi chơi liền
Chúa sao bằng bạc với tiền
Yêu thương khuất bóng! Thánh hiền cho de.

Nhiều khi vỗ ngực tự khoe
Rằng Ki tô hữu về phe chiên cừu
Nhưng lòng vẫn giữ căm thù
Bình an không thấy! doạ hù  tràn lan.

Quí cụ cho cháu xin can!
Đọc kinh ngăn gắn, Ê Vang đọc nhiều
Yêu thương! cốt lõi một điều!
Giữ được! lên thằng! Không thì cho tiêu!
Amen.

Thuốc ngủ TTT

Canhdongtruyengiao.net