Bài giảng buồn ngủ: Lễ Chúa Thăng Thiên

Bài giảng buồn ngủ: Lễ Chúa Thăng Thiên
Lm Peter Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Trước khi từ giả lên trời
Chúa dặn môn đệ nhớ lời truyền ban
Rao giảng đạo Chúa tràn lan
Thiên đàng vĩnh cửu, trần gian chóng tàn
Chỉ có vinh phúc bình an
Sau khi khổ sở, lầm than, nhục hình
Cầu xin Thiên Chúa Phục sinh
Kiên trung làm chứng hy sinh giúp đời.
Giảm bớt kêu Chúa kêu Trời
Giám bớt kinh kệ nhiều lời rỗng không
Giám bớt biếng nhác ngồi không
Nhìn trời mơ ước màu hồng, màu xanh.
Bắt tay làm việc cho nhanh
Hiền hoà, nhã nhặn, không tranh không giành
Nhớ lời Chúa hứa rõ rành:
Nhà Cha nhiều chỗ, Ta dành cho con.
Amen.
TTT