Bài giảng buồn ngủ: Lễ Hiện Xuống

Lễ Hiện Xuống
Lm Peter Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ | Canada

Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Môn đệ của Chúa quay quần mà run
Cửa cài kín mích sợ bung
Cầm quyền Do Thái hành hung đời tàn
Hiện đến, Chúa chúc bình an
Năm dấu đinh đóng y chang ngày nào
Môn đệ sung sướng xúm vào
Sờ sờ mó mó thở phào hết lo.
Thổi hơi, sức sống ban cho
Sức mạnh, giông gió là do Thánh Thần.
Gió nhẹ dịu ngọt ân cần
Khi thành giông bão bất thần phá tan.
Chúng ta sống giữa trần gian
Giông sóng thử thách gian nan tứ bề
Đứng có lơ đễnh lề mề.
Bám giữ lấy Chúa tràn trề niềm vui.
Mừng lễ hiện xuống! Happy Pentecost Sunday!
TTT

Canhdongtruyengiao.net