Bình an của Chúa

       SUY NIỆM TIN MỪNG      
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C 13
(Ga.14,23-29)
****

BÌNH AN CỦA CHÚA

000001aaa111giesuww

Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 23 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

_____________ 

SUY NIỆM

Bình an Chúa ban.

Bình an là hai tiếng mà nhân loại luôn khát khao. Khát khao vì luôn luôn thiếu.

Trong cuộc sống, ai cũng có nỗi lo. Nội tâm không an bình, cái tâm không thanh tịnh được.

Nỗi lo muôn thứ, từ chuyện miếng cơm manh áo, qua chuyện thế thái nhân tình, đến chuyện chiến tranh hòa bình thế giới… dù không muốn bận tâm gì, cũng khó mà dững dưng được. 

Chúa Giê-su xuống thế làm người, Ngài là người thật, sống trên thế gian này và đồng hành với con người, nên Ngài hiểu nhân sinh đang cần gì, lo lắng gì. Những lời giáo huấn của Ngài rất thiết thực, đi thẳng vào những chuyện đời thường mà bất cứ ai cũng không thể không nghĩ đến.

“Thày bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? Hãy xem chim trời … Hãy xem bông huệ ngoài đồng … Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó.” (Mt 6,25-34)

Đã lo, thì làm sao bình an được. Lo thì phải bận tâm. Đã bận tâm thì làm sao lòng thanh thản được.

Để rõ hơn điều này, ta có thể suy ngẫm thêm lời khuyên của Phao-lô đối với những tín hữu Cô-rin-tô: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì” (1Cr 7,32); hoặc với tín hữu Philipphê: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6).

Vậy, bình an của Chúa Giê-su trao ban là Tin Tưởng vào Tình Thương của Chúa, phó thác vào Chúa, là Tín Thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

000001aaa111bocauww

Chúa ban không theo kiểu thế gian

Thế gian cho ta thứ bình an tạm bợ, thứ yên vui tạm bợ.

Đem đến bình an bằng những giải pháp chửa cháy nhất thời, kiểu “mì ăn liền”, mỏng manh, dễ vỡ.

Chiến tranh huynh đệ tương tàn thì chia đôi đất nước. Xung đột thì vẽ lại đường ranh để cả hai phe cùng có lợi. Những nước lớn đối đầu thế chiến thì tạm chia ra từng khối để cấu kết bảo vệ quyền lợi cho nhau…

Cứ thế, bình an thế gian đặt trên nền tảng của những tính toán ích kỷ, không thoát được vòng giới hạn của những con tim hẹp hòi, những bộ óc kiêu căng bá quyền. Cứ thế, trái đất này, nơi được mệnh danh là “mái nhà chung” bị phân tán ra, tan rã ra thành muôn mãnh vụn. Cứ thế, người ta bằng lòng với quy luật tất yếu của thế gian: – Cá lớn nuốt cá bé. Mạnh được yếu thua. Đối thoại nhau bằng  nanh vuốt và bom đạn, chứ không phải với con tim yêu thương và đùm bọc chia sẻ nhau.

Thứ bình an như vậy, là thứ bình an bề ngoài, nó thường không thật. Có khi nó giống như một quả bom được tô điểm màu sắc thật đẹp rực rỡ bên ngoài, nhưng bên trong chứa đầy chất nổ. Người ta sống chung với nó bình an, vì chưa đến lúc nó nổ tan hoang.

Bình an của Chúa ban lả bình an từ tâm hồn, bình an từ Tình Yêu. Tình yêu loại trừ thù hận. Bình an ấy từ bên trong. Bình an tận căn từ những con tim yêu thương và khối óc hướng thiện. “Thiện căn ở tại lòng ta” (ND).

– “Kinh nghiệm làm cho tôi tin rằng Nước THIÊN CHÚA ở trong chính chúng ta. Và chúng ta có thể thể hiện Nước Chúa, không phải bằng cách kêu lên: ”Lạy Chúa, Lạy Chúa”, nhưng bằng cách thi hành thánh ý THIÊN CHÚA và giáo huấn của Ngài. Vì vậy, nếu chúng ta chờ đợi Nước THIÊN CHÚA như một cái gì đến từ bên ngoài, thì quả thật chúng ta đã lầm đường” (Mahatma Gandhi).

Mahatma Gandhi nói: “Và chúng ta có thể thể hiện Nước Chúa, không phải bằng cách kêu lên: ”Lạy Chúa, Lạy Chúa”, nhưng bằng cách thi hành thánh ý THIÊN CHÚA và giáo huấn của Ngài”. – Ta nhớ ngay đến lời Chúa Giê-su dạy trong Tin Mừng hôm nay: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (Mt.14,23).

Thiên Chúa là tình yêu. Chúa ở lại trong ta là tình yêu ở lại trong ta. Tình yêu ở lại trong ta thì bình an ở lại trong ta.

Bình an từ cái tâm thấm nhuần Giáo Huấn của Chúa Ki-tô và thực thi lời Ngài mới là bình an đích thực. Bình an ấy có quy luật của nó. Bình an đó được xây dựng từ bài giảng của Chúa Giê-su về “Tám mối phúc thật”. Tám Mối Phúc Thật  là đỉnh cao của Giới Luật Yêu Thương. Là “Khuôn vàng thước ngọc” cho nhân loại xây dựng bình an và hạnh phúc. 

Tám mối phúc thật :

– Thứ nhất : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó / vì Nước Trời là của họ.

– Thứ hai : Phúc thay ai hiền lành / vì Chúa dành đất hứa cho họ.

– Thứ ba : Phúc thay ai khóc than / vì sẽ được an ủi.

– Thứ bốn : Phúc thay ai khao khát sống đời chính trực / vì sẽ được thỏa dạ no lòng.

– Thứ năm : Phúc thay ai biết xót thương người / vì chính mình sẽ được xót thương.

– Thứ sáu : Phúc thay ai có lòng trong sạch / vì sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

– Thứ bảy : Phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa .

– Thứ tám : Phúc thay ai bị người đời ngược đãi, mà vẫn sống chính trực ngay lành / vì Nước trời đã dành cho họ. (Mt. 5,1-12).

Lạy Chúa,

Xin Lời Chúa mãi mãi là ngọn đèn soi cho Thế Giới
Để nhân loại chung góp bàn tay xây dựng Bình An và Hạnh Phúc
trong ánh sáng Lời Ngài. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG