Cái kết có hậu

      SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN C 13
(Lc.24,46-53)
****

CÁI  KẾT CÓ HẬU

 000001aaa111thangthien1

Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
____________________

SUY NIỆM

CÁI KẾT CÓ HẬU

  1. Thuở ban đầu con người sống hạnh phúc bình an

Thiên Chúa tạo dựng vạn vật mọi thứ đều tốt đẹp. (St 1,1-8).

Và, con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, có nhân phẩm cao quý (St.1,27), được sống bên nhau ở nơi bình an và tràn đầy hạnh phúc. (St.3,7-19).

  1. Dòng đời xuôi ngược lắm gian nan

Nhưng, con người đã không thể giữ được lòng chân thiện vì tách lìa khỏi Thiên Chúa. (St 3,1.4-7.11-15).

Nên, con người đã bước vào một thế giới đầy sóng gió, không còn bình an thuở ban đầu, nên thế giới nội tâm của họ và thế giới vật chất của họ đang sống đã diễn ra như một thứ bể khổ, biển sầu đầy bóng tối và vô vọng.

  1. Con người trở về cội nguồn hạnh phúc.

Nhưng, Thiên Chúa đã “cứu” con người ra khỏi vũng lầy tăm tối và sự chết. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc phàm nhân.

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2, 6-8).

Con người đã cắt đứt mạch sống của mình khi lìa bỏ Thiên Chúa, giờ đây Đức Giê-su Ki-tô đã hiến thân vì con người, chết vì con người, để nối lại mạch sống của con người với Thiên Chúa.

Thầy là cây nho, anh em là cành(Ga 15, 1-8).

Đức Giê-su Ki-tô đã hy sinh đến tận cùng, để con người được trở về hình ảnh vẹn toàn ban đầu – là con cái Chúa – để con người có thể chung hưởng vinh quang bất diệt của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa muốn ngay từ thuở ban đầu tạo dựng, với Lòng Thương Xót nhân loại đến thiên thu vạn đại.

Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất ? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn”(Eph.4,9-10).

  1. Cái kết có hậu.

Kiếp sống con người vốn đã chìm trong rên siết.
Nhưng, Đức Ki-tô thăng thiên, Vương Quốc Tình Yêu mở rộng chờ đón con người.

“Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? (Ga.6,61-62).

Chúa Giê-su không về trời vui hưởng vinh quang một mình. Nếu Ngài về trời hưởng vinh quang chỉ riêng Ngài thì việc Ngài xuống thế làm người chẳng có ý nghĩa gì.

“Một khi Tôi được  treo lên khỏi mặt  đất, Tôi sẽ kéo mọi người đến với  tôi” (Gioan 12,32)

Con người sẽ được “về trời” với Ngài. Về với cõi Chân Thiện trong tâm an lạc và trong thế giới huyền diệu mà ngôn ngữ trần gian khó diễn tả đúng mức.   

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (Ga.14,1-3).

000001aaa111bthangthien

Dù phiêu bạt trong đường đời gồ ghề quanh co. Dù ngụp lặn trong bể đời đẫm nước mắt khổ đau. Dù chen lấn trong “bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương” (CONK)… con người vẫn tin cuối cùng điều Chân Thiện sẽ chiến thắng. Khát vọng một “cái kết có hậu”. Đọc những quyển sách của người xưa, những câu chuyện cổ tích, những lời hay ý đẹp, những ca dao, tục ngữ… đều chứa đựng những khát vọng mãnh liệt ấy của nhân loại.

Đức Ki-tô đã chiến thắng bóng đêm và sự chết, chiến thắng trần gian ích kỷ hận thù, chiến thắng thế tục đắm chìm trong sa đọa vong thân… Ngài bù đắp lại cho con người những gì đã mất. Ngài cho con người  no say Tình Yêu và Chân Thiện.

Ta vẫn mong một “cái kết có hậu”. Ta hả giận khi kẻ độc ác phải đền tội. Ta thở phào khi việc mờ ám được phanh phui đen trắng. Ta vui mừng khi điều chân thiện được vinh danh. Ta lên án khi lòng tham bá quyền thống trị…  

Chúa Giê-su về trời, Ngài giải thoát cho con người ra khỏi vòng tăm tối. Đời người tìm lại được vinh quang và hạnh phúc thuở ban đầu. Đời người trở nên có ý nghĩa nhờ Tin vào Đức Ki-tô và tin vào Lòng Thương Xót của Chúa. Đời người tìm thấy “cái kết có hậu”, là trở về địa vị là con cái Chúa, tìm lại được “địa đường đã mất” vì tội lỗi nhờ Đức Ki-tô Phục Sinh và về trời vinh hiển.

Nên, chúng ta nhìn lên trời để hướng tâm lên cao, và nhìn xuống để chung góp bàn tay thực hiện Giáo huấn Tình yêu của Chúa. Hãy nhìn về cuộc đời hiện thực hôm nay.

Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giêsu Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời” (Cv 1,11).

Một “Cái kết thật có hậu”. Lên trời cùng Chúa là một ngày vui, hành động và xây dựng cuộc đời chân thiện là cuộc hành trình tiến đến ngày vui ấy. Ngày vui đoàn viên và cùng hưởng vinh quang Thiên Chúa trên Thiên Quốc.

Bước đi của chúng ta vững vàng, để với Ơn Chúa, chúng ta xây dựng một Giáo hội thánh thiện bền vững chờ đợi ngày Quang lâm đời đời hạnh phúc.

“Các bạo Chúa cùng với triều đại của họ đều lần lượt tiêu tan – Nhưng con thuyền của người dân chài Galilê cầm lái vẫn hiên ngang lướt sóng”. (Sử gia Balan, Henryk Sienkievick).

Lạy Chúa,

“Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện “dưới đất” cũng như “trên trời”. (Kinh Lạy Cha)

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG