Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên A | Jer. Nguyễn Văn Nội

ĐỨC GIÊSU LÊN TIẾNG
[Is 8, 23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Sau khi đã ra mắt công chúng một cách đầy ấn tuợng (xem Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa), Chúa Giê-su bắt đầu công việc rao giảng, chọn lựa địa bàn hoạt động và tuyển lựa các môn đệ. Đúng là hội đủ cả ba yếu tố cơ bản: thiên thời, địa lợi và nhân hòa cho sự khởi đầu sứ vụ cứu thế.

Chúng ta hãy đặt mình vào đám đông quần chúng để lắng nghe tiếng nói của Chúa Giê-su: “Các anh hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”.

Và hơn nữa, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Phê-rô và An-rê, của Gio-an và Gia-cô-bê để đón nhận lời mời gọi thân tình của Người: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

Vậy thì sám hối chào đón Nước Trời và đi theo Chúa để chinh phục người khác cho Chúa là những công việc Chúa Giê-su Ki-tô chờ đợi ở mỗi người chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 8, 23b-9,3):
Tại Galilê vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng.

23Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

1Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 2Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. 3Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 1,10-13.17):
Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói.

10Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. 12 Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô.” 13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng?

17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu..

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 4,12-23):
Đức Giêsu đến ở Caphácnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia.

12Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 18Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– Là Đấng đã có kế hoạch từ muôn đời là chọn vùng đất dân ngoại làm địa bàn đổ tràn ơn sủng vì Người chọn dân cư vùng đất ấy làm đối tượng yêu thương và cứu độ (bài đọc 1).

– Là Đấng đã chọn Thánh Phao-lô làm Tông đồ dân ngoại để Thánh Phao-lô rao giảng Chúa Giê-su bị đóng đinh thập giá bằng sức mạnh của Thánh Thần và để Thánh Phao-lô xây dựng cộng đoàn các tín hữu yêu thương đoàn kết (bài đọc 2).

– Là chính Chúa Giê-su Na-da-rét, Nguời đã chọn Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li là vùng dân ngoại, làm đại bản doanh hoạt động Tông đồ, đã kêu gọi dân chúng sám hối để đón nhận Nước Trời và tuyển chọn bốn ngư phủ Phê-rô, An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê làm môn đệ đầu tiên để họ cộng tác với Chúa trong sứ vụ cứu độ (bài Phúc Âm).

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa
(Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là:

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá

tức thành các môn đệ lo việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời và giúp người ta nhận ra và thờ phượng Chúa.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương trong kế hoạch ban on cứu độ cho mọi người, mọi dân và trong việc cho Ngôi Hai xuống thế làm người rao giảng Tin Mừng, kêu gọi hoán cải và tuyển lựa các môn đệ.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô là Sứ Giả, Vị Thiên Sai của Thiên Chúa, Đấng đã công khai kêu gọi người ta thay đổi cuộc sống cho phù hợp với Nước Trời, đã mời gọi mọi Ki-tô hữu đi theo Người.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ngự nơi Chúa Giê-su để hỗ trợ Người trong sứ vụ Mê-si-a.

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa cụ thể là:

Để thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Người chúng ta :

(a) Cảm tạ Thiên Chúa Cha đã có kế hoạch cứu độ hết mọi chúng sinh và đã dành ưu tiên cho dân ngoại.

(b) Cảm tạ Chúa Giê-su đã kêu gọi chúng ta sám hối hoán cải thay đổi cuộc sống và đã mời gọi nhiều người – trong đó các môn đệ và chúng ta – đi theo Người tức làm môn đệ của Người để lo phần rỗi con người.

(c) Hăng say nhiệt thành đáp lại lời kêu gọi sám hối của Chúa Giê-su Ki-tô: xét xem  chúng ta cần thay đổi lãnh vực nào trong đời sống (tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân, tương quan với chính mình, tương quan với của cải vật chất và thiên nhiên)? và chúng ta chọn biện pháp nào để thay đổi một cách hữu hiệu và lâu bền nhất?

(d) Hăng say nhiệt thành đáp lại lời mời gọi làm môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô: xét xem chúng ta đã và đang dấn thân như thế nào cho sứ vụ được sai đi loan báo Tin Mừng Nước Trời và cứu độ chúng sinh?

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang sống trong cảnh u-mê tăm tối và làm nô lệ cho những giá trị vật chất chóng qua và xin cho họ nhận ra ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa quyết tâm theo Chúa Giê-su Ki-tô trên con đường chinh phục các tâm hồn cho Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người sống yêu thương, đoàn kết với nhau như Chúa mong muốn và như Thánh Phao-lô khuyên nhủ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người sai đàng lạc lối để họ biết ăn năn sám hối và thay đổi đời sống để vào được Nước Trời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sài gòn ngày 11/01/2017