Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A | Bài giảng buồn ngủ

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Thầy thật là Đấng thiên sai
Hay còn có phải đợi ai không Thầy?
Xin về báo lại thế nầy:
Mù què, cùi hủi. tràn đầy niềm vui
Thần chết, bệnh tật, rút lui
Nhường lại chỗ đứng Tin Vui cứu đời
Kẻ nghèo vui sướng quá trời
Thiên Sai, loan báo, y lời tiên tri
Đi vào sa mạc xem gì
Cây lao cây sậy rù rì gió ru?
Gioan hàng cao trọng, chân tu
Tiền hô cho Đấng chóp bu Đất Trời.
Tất cả đều được gọi mời
Tiền hô cho Đấng Cứu đời quang lâm:
Cuộc sống chân thật thành tâm
Sống đời chừng tá “CHỮ TÂM CHỮ TÌNH”.
Amen

Chúc ngủ ngon sau bài suy niệm.
TTT.