CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B-15
(Ga.6,55a.60-69)

CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN | NVT

54a Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 60 Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? ” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? ” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

___________

SUY NIỆM

CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Tôi biết

Ai sống trên cuộc đời cũng có con đường riêng. “Đường đời” ấy là sự chọn lựa của mỗi người. Sự chọn lựa lắm khi không do ta hoàn toàn quyết định, mà do hoàn cảnh đẩy đưa ta bước vào một “con đường sống” hoàn toàn khác với những gì ta hằng ôm ấp trong lòng. “Đời không như là mơ”, ai cũng có kinh nghiệm điều đó. Đường tình duyên, đường công danh, đường chính trị… con đường nào cũng có thể long đong và cũng có khả năng làm thay đổi đời ta. Trong dân gian, ta vẫn thường thấy những suy nghĩ và bài học về vấn đề này. Thí dụ sụp đổ đường tình người ta xuống tóc quy y. Ngán ngẫm đường công danh nhiều người cởi áo từ quan về quê ẩn dật. Nhận ra guồng máy chính trị đương quyền không trong sáng người ta đảo chánh và chấp nhận “được làm vua thua làm giặc”… Chằng chịt trong cuộc đời có trăm phương ngàn hướng, trăm lối ngàn đường… Tất cả đều đứng trước nhiều thử thách. Biết ra sao ngày sau…

Con đường Đức Tin cũng nhiều thử thách không kém. “Ai tưởng mình đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã(1Cr 10,12).  Rõ ràng, trong đời sống Đức Tin, có mấy ai dám chắc mình luôn đứng vững? “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (x. Mt 17,20). Vì thế , điều ta khẳng định trước tiên, con đường ta đã chọn – được theo Chúa Giêsu – là một hồng ân to lớn.

“Tôi biết tôi đã tin vào ai” – “scio cui enim credidi” (2Tm 1,12).

Được biết Tình Yêu Thiên Chúa, được biết Đấng Cứu Thế, được biết con người được Chúa Cứu Chuộc, được biết con người được tha thứ và được là con cái Chúa.  Tất cả là hồng ân.

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. (Lc 10,21)

Tôi tin

Có câu: “vô tri bất mộ”. Chúng ta khẳng định mình “đã biết” nên “đã tin”. “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2Tm 1,12).

Chúng ta không tin vào một vị thần mơ hồ – “vị thần vô danh” nào đó –  mà tin vào Đấng chúng ta biết rõ về Ngài.

“Đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói: “Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: “Kính thần vô danh“. Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. “ (TđCv 17,22-23)

Tin vào ai, chúng ta tin vào lời người đó. Tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tin vào lời giảng dạy của Ngài. Lời Ngài được Giáo Hội rút ra từ đó những điều phải tin được đúc kết trong  Kinh Tin Kính. Kinh Tin Kính chứa đựng mạc khải Lịch sử Cứu Độ và Chân Dung Chúa Cứu Thế, cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về thân phận đích thực của con người và niềm hy vọng của con người được sự sống vĩnh hằng trong Tình Yêu Thiên Chúa.

Con đường đã chọn

Ngài yêu ta, và ta đáp lại tình yêu của Ngài. Ngài chọn ta và ta đáp lại tiếng gọi Ngài.

Con đường ta đã chọn là “Con đường Giêsu”.

“Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)

Có con đường nào trên thế gian này đưa ta đến bến bờ khát vọng cuộc sống vĩnh hằng như “Con đường Giêsu” không? Chưa có thần thánh hay vị khai sáng tôn giáo nào dám hứa hẹn và chứng minh điều đó bằng chính đời sống hiện thực của mình. Đức Giêsu không chỉ khẳng định “con đường sự sống” của Ngài dành cho nhân loại bằng lời giảng dạy mà còn chứng minh bằng chính tình yêu mãnh liệt của Ngài trên Thập Giá.

Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

Kết luận, ta đã biết, ta đã tin, ta đã có con đường đã chọn. Chỉ có một con đường, không có con đường nào khác nữa: “Con đường Giêsu”.

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. (Ga.6,68-69).

Lạy Chúa,

Xin cho con mãi trung thành
vững bước, an vui và phó thác
trong cuộc hành trình về Nhà Cha…

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
________________

Nếu bạn muốn xem bài suy niệm khác xin mời bạn vào đây:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/701-cn-21-tn-b-bo-di-hay-o-lai