ĐI ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN

      SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CHÚA BA NGÔI C 16
(Ga.16,11-15)
****

ĐI ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN

000001aaaa1bangoi

12Khi ấy Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thày còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
____________

SUY NIỆM

ĐI ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN

Một người chân chính – mà thực tế người chân chính không bao giờ dám tự xưng mình chân chính – đều muốn “đi tới sự thật toàn vẹn” (Ga.16,13). Nhưng sự thật toàn vẹn là gìai đưa ta đến sự thật toàn vẹn?

  1. Sự thật toàn vẹn là gì?

Phàm làm người, ai cũng rất cần sự thật. Nhưng biết yêu quý và tôn trọng sự thật, lại là vấn đề khác.

Thực tế cho thấy, “sự thật” trong thế giới ngày nay bị lu mờ và xa dần cuộc sống. Một đài phát thanh nổi tiếng của thế giới đã lấy câu “Không có gì mạnh bằng sự thật” để làm kim chỉ nam cho hướng đi phục vụ của mình, nhưng thực tế không đơn giản như người ta mong muốn hay hứa hẹn. Sự thật không bao giờ chết, như mặt trời còn đó, nhưng mây mù thường xuyên che khuất.

Sự thật trong Lời Chúa hôm nay đề cập đến là “sự thật toàn vẹn”. (All the truth. La vérité tout entière), chứ không phải thứ sự thật kiểu thế gian, hầu như bao giờ cũng pha trộn tạp nhạp, mập mờ, bị vê tròn, bóp méo…

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga.16,13).

Ai lòng ngay dạ thẳng cũng mong muốn sự thật được sáng tỏ. Như trước tòa án người ta thường khẳng định: “Tôi thề nói lên tất cả sự thật”.

Người ta có thể dựa vào mức độ tôn trọng sự thật để đo lường chân giá trị của một con người, một tổ chức, một chế độ

Ngược lại với sự thậtgiả dối.

Sự thật thì chỉ có một, còn những điều tương tự như sự thật thì có hàng trăm, hàng ngàn. – Nó đẻ sinh ra thiên hình vạn trạng “cái gọi là sự thật”: Hình như là sự thật. Na ná như sự thật. Giông giống sự thật. Có lẽ là sự thật…

Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất. (Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being). Jean Jacques Rousseau.

Cái “hình như là sự thật” ấy tựa như loại hàng giả, hàng nhái, có khi tinh vi tới mức khó mà nhận ra được, và do đó, sự lầm lẫn lan tràn… Nên sự thật phải toàn vẹn. Một nửa sự thật không phải là sự thật.

Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn. (Half a truth is often a great lie). Benjamin Franklin.

Vì thế, với cá nhân, xuất hiện những con người dối trá , bịp bợm, lừa đảo, sở khanh, gian xảo… Đó là những cá nhân xấu.

Với tổ chức, chế độ, nó đẻ sinh sự bưng bít sự thật, ém nhẹm, bóp méo vê tròn sự thật… hướng mọi việc xảy ra  theo ý đồ có lợi như  họ mong muốn, bất kể đen trắng và hậu quả ra sao… Đó là những tổ chức ma, những chế độ độc tài.

000001aa2philato

Vậy, sự thật toàn vẹn là gì?

Có thể mượn câu hỏi của Philatô với Chúa Giêsu trong ngày ông xét xử Ngài.

Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Ông Phi-la-tô nói với Người: “Sự thật là gì? ” (Ga.18,37-38).

– Sự thật là gì ?

Philatô không biết hay không muốn biết, điều đó nếu suy gẫm thêm sẽ rất tốt để chúng ta hiểu biết thêm về những vấn đề liên quan đến sự thật.

Chúa Giê su không trả lời ngay câu hỏi của Philatô. Câu trả lời tiếm ẩn trong lời nói của Ngài trước đó: “Ai đứng về phía sự thật là nghe tiếng tôi”.

Ngược dòng thời gian trước đó, Chúa Giêsu đã từng khẳng định với các môn đệ, và đó cũng chính là câu  trả lời cho câu hỏi hôm nay:

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. (Ga.14,1-6).

Sự thật chính là Chúa Giêsu, là Lời Chúa. Là ánh sáng, là sự sống.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta
.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. (Ga.1,14).

Chúa Giê su khẳng định trước Philatô: “đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật” (Ga.18,37). Sự thật về Chương Trình Cứu Độ, về Tình Yêu Thiên Chúa, về Thiên Chúa Ba Ngôi.

“Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”. (Ga.10,22-30).

  1. Đi đến sự thật toàn vẹn

Ta có đủ sức đi tới sự thật toàn vẹn không?

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.” (Ga.16,12).

Cuộc hành trình tới sự thật toàn vẹn chắc chắn nhiều thử thách cam go, con người “không có sức chịu nổi”.
Đó là cuộc hành trình Đức Tin đến với Đức Ki tô, thuộc về Đức Ki tô, “Đứng về phía sự thật và nghe tiếng Ngài” (Ga.18,37). Đó cũng chính là cuộc hành trình về Chúa Cha, về Thiên Chúa.

Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga.14,7-14).

000001aa3sach

Nhưng, con người luôn được Ơn Chúa trợ giúp. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga.16,13).

Dòng đời quá nhiều những khúc quanh, những đổi thay…
Biển đời quá nhiều sóng gió, quá nhiều nước mắt…
Đường đời quá nhiều công gai, quá nhiều cạm bẫy…
Cuộc đời quá nhiều những trái cấm, những thú vui hoang dại…

Làm sao khỏi những lúc mê ngủ?
Làm sao khỏi những khi gục ngã?
Làm sao khỏi những lúc đổi thay?
Làm sao khỏi những lúc nguội lạnh?

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga.16,13).

Như vậy cuộc hành trình về tới sự thật toàn vẹn chính là cuộc hành trình về với Thiên Chúa Ba Ngôi. Là Hồng Ân Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho con người.

Đó là Giới Luật Yêu Thương mà Chúa Giêsu đã giảng dạy cho con người, và con người thực thi Giáo huấn của Ngài nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần để mọi người được trở về với Chúa Cha,  chung hưởng vinh quang Thiên Chúa.

“Lời Chúa là đèn soi bước con đi, là ánh sáng chỉ đường cho con.” (TV 119:105).

Sự thật vẹn toàn là Chúng ta là con cái Thiên Chúa, là anh em với nhau, chung sống trong Gia đình Thiên Chúa, chung hưởng cuộc sống trường sinh và hạnh phúc.

Để chứng thực anh em là con cái , Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !”. (Gl.4,6).

Lạy Chúa,

Xin thương chúng con,
xin cho chúng con được về tới bến bờ Tình Yêu của Chúa,
như lời nguyện Chúc của thánh Phaolô:

“Cầu chúc toàn thể anh em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô.
Đầy tình thương của Thiên Chúa,
và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Amen” (2Cr.13,13).

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG