Lễ Tân Niên – Cầu bình an cho năm mới

MỒNG MỘT TẾT BÍNH THÂN (08/02/2016)
LỄ TÂN NIÊN – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
[St 1,14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Năm Mới bao giờ cũng đem lại Niềm Vui và Hy Vọng cho mọi người. Vui và Hy vọng về sức khỏe, về công ăn việc làm, về điều kiện sống và phục vụ của mình và của những người thân trong gia đình. Vui và Hy vọng về sự phát triển của đất nước, về tự do và phẩm giá của người dân được tôn trọng nhiều hơn.

Nhưng với các Ki-tô hữu thì Niềm Vui và Hy Vọng của Năm Mới còn có một ý nghĩa thâm sâu và linh thiêng vì đó là Niềm Vui và Hy Vọng nơi Thiên Chúa, trong Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên đất trời và thời gian. Người còn chăm lo cho công trình tạo dựng của Người qua sự Quan Phòng đầy yêu thương và quyền năng.

Các bài Sách Thánh Giáo Hội cho chúng ta đọc trong Lễ Tân Niên hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

2.1 Trong bài đọc 1 (St 1,14-18): Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp 14 Và Thiên Chúa đã phán: “ Hãy có đèn đóm trên vòm trời để tách ngày với đêm, và chúng hãy nên dấu định thời đại hội, định ngày, định năm. 15 Chúng hãy làm đèn đóm nơi vòm trời để soi mặt đất ”. Và đã xảy ra như vậy. 16 Và Thiên Chúa đã làm hai cái đèn lớn  cái đèn lớn hơn để cai ngày, cái đèn nhỏ hơn để cai đêm. Và thêm có các tinh sao. 17 Và Thiên chúa đã đặt chúng trên vòm trời để soi mặt đất, 18 Và để cai ngày và đêm cùng để tách sáng với tối. Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.

2.2 Trong bài đọc 2 (Pl 4, 4-8): Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa 4 Anh em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi xin lập lại, hãy vui mừng! 5 Ðức độ lượng của anh em, hãy làm sao cho mọi người đều nhận biết! Chúa gần bên! 6 Anh em đừng lo gì! Nhưng hãy dùng những lời khẩn nguyện, cầu xin với cảm tạ, mà giải bày trước Thiên Chúa các điều anh em thỉnh nguyện! 7 Và sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng sẽ canh giữ lòng dạ anh em trong Ðức Kitô Yêsu.

8 Kỳ dư, hỡi anh em, phàm những gì là chân thật, những gì là khả kính, những gì là công minh, những gì là tinh tuyền, những gì là khả aí, những gì là danh thơm tiếng tốt, và nếu có nhân đức nào, nếu có điều dáng khen nào, anh em hãy chú trong đến tất cả.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 6, 25-34): Tin tưởng vào Chúa quan phòng 25 Vì thế Ta bảo các ngươi: chớ lo cho mạng sống mình: các ngươi ăn gì; hay về thân xác; các ngươi mặc gì. Há mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? 26 Hãy coi chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời nuôi nấng chúng! Các ngươi không hơn chúng sao? 27 Ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nữa? 28 Còn về áo mặc các ngươi lo làm gì? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng xem chúng lớn lên thế nào? Không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cửi! 29 Nhưng ta bảo các ngươi: Salômôn trong tất cả vinh quang đời ông cũng không ăn vận sánh tày một đóa hoa đó.30 Nếu cỏ đồng nội, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi là các ngươi, hỡi quân yếu tin! 31 Vậy các ngươi chớ lo mà rằng: Ta sẽ ăn gì? Ta sẽ uống gì? Ta sẽ lấy gì mà mặc? 32 Các điều đó, dân các ngươi kiếm gì. Nhưng Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. 33 Hãy tìm kiếm Nước trước đã, và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. 34 Vậy chớ lo đến ngày mai: Mai sẽ lo cho mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)   

3.1.1 Bài đọc 1 (St 1,14-18): là một phần trong tường thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế, liên quan tới việc mặt trời mặt trăng và ánh sáng được Thiên Chúa dựng nên cho vũ trụ và cho con người. Ánh sáng và mặt trời mặt trăng và các tinh tú đều là những sản phẩm tốt đẹp.

3.1.2 Bài đọc 2 (Pl 4, 4-8): là một đoạn trong thư của Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Phi-líp-phê, trong đó Thánh Tông Đồ khuyến khích các Ki-tô hữu Phi-líp-phê sống trong niềm vui và yêu chuộng những điều thanh cao, thánh thiện.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mt 6, 25-34): là một trong những đoạn văn hay nhất của Sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, trong đó Chúa Giê-su giảng dậy về sự Quan Phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và khuyên các tín hữu tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính và hoàn toàn cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)  

“Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc”

“Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.”

nên

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng Tạo Đựng vũ trụ vạn vật và loài người trong đỏ có mặt trời mặt trăng và ánh sáng. Công trình ấy tốt đẹp và kỳ diệu đáng chúng ta dâng lời chúc tụng ngợi khen. Thiên Chúa còn chăm lo, săn sóc mọi loài mọi vật và loài người qua sự Quan Phòng đầy quyền năng và tình thương, nên chúng ta có thể cậy trông phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi tự kiểm điểm xem mỗi ngày tôi có thường xuyên

– dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Tạo Dựng không?

– dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng và trông cậy phó thác cuộc đời tôi cho Người không?

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ LOÀI NGƯỜI

5.1 “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho thế giới và loài người hôm nay để mọi người, mọi dân biết cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên mặt trời mặt trăng, ánh sáng và muôn vật muôn loài.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.2 “Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công giáo khắp năm châu, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và các Giám Mục, để mọi Ki-tô hữu được hưởng trọn Niềm Vui của những ngày Xuân Bính Thân và có được một Năm Mới tràn đầy Phúc Lộc của Chúa!

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.3 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu thuộc giáo xứ chúng ta, để ai nấy biết ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính trong Năm Mới Bính Thân vừa bắt đầu.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.4 “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người nghèo, những người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc uống, thiếu trường học, để họ được ơn tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng và là Cha yêu thương của mọi người!

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.