Niềm Tin đến từ đâu?

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH C
(Ga 20,19-31)

****

NIỀM TIN ĐẾN TỪ ĐÂU?
  000001aa2(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”  (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.  (21) Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. (25) Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

 (26) Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” (27) Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (28) Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (29) Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

(30) Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
____________________

SUY NIỆM

NIỀM TIN ĐẾN TỪ ĐÂU

Tai nghe mắt thấy

Trong cuộc sống, ai cũng ít nhiều phải có liên hệ với người khác. Tiếp xúc với người khác, dù lãnh vực nào, cũng cần phải có niềm tin. Không tin người nào, thì không thể có quan hệ thân thiện. Việc càng hệ trọng, thì niềm tin càng vững mạnh. Niềm tin yếu ớt thì quan hệ càng nhợt nhạt mỏng manh. Thí dụ chuyện hôn nhân, chuyện hợp tác làm ăn. Xa hơn nữa, quan hệ ngoại giao giữa các nước… Thật khó mà tin những gì chỉ “nghe nói”, “lời hứa hẹn”, tuyên truyền, quảng cáo…

Rõ ràng, để tin vào một người, một lãnh tụ, một chế độ.. cần phải nhận định qua những việc “tai nghe mắt thấy”. Ta vẫn nói “Trăm nghe không bằng một thấy”. Thấy họ làm đúng những gì mình đã nghe họ nói. Ta thường thấy trong những cuộc bầu cử, những chính khách hứa hẹn nhiều, khi được việc rồi thì làm chẳng được bao nhiêu. Ta cũng rất quen với những thứ báo cáo thành quả việc làm, mà “làm thì láo báo cáo thì hay”. Ngẫm suy như thế ta mới có câu nói “tai nghe mắt thấy” rất cần và quan trọng như thế nào. Nên, Đông, Tây, Kim, Cổ đều có cái nhìn giống nhau về chuyện nói và làm:  “Nói đúng, nghĩ đúng, chưa phải là đúng, còn phải làm cho đúng” (La Chausseur). Niềm tin con người đối với nhau tùy thuộc vào đó.

Vì tình đời hay gian dối lọc lừa, gieo vào lòng người sự hoài nghi, nên để tin nhau, người ta tin những gì “tai nghe mắt thấy”, mà những gì thấy được ấy, cũng là những cái bề ngoài để suy luận cái bên trong, suy luận chuyện con tim, suy luận chuyện tâm hồn.

Nhưng, biết bao điều “thấy” được cái bề ngoài ấy không hoàn toàn đúng với cái bên trong, nhiều lúc còn trái ngược nữa là khác. Nên, mới có chuyện giả hình, thâm độc… (Mt.23,1-39).

Đời biết tin ai…

Niềm tin đến từ đâu?

Tình yêu không phải đến một sớm một chiều, và nó cũng không phải chỉ hiện diện như cơn gió lốc vội đến rồi đi. Tình yêu thầm lặng, sâu thẳm, mạnh mẽ và bền vững.

Lịch sử tình yêu cứu độ hình thành từ thuở tạo thiên lập địa và tồn tại cho đến tận thế.

Đó là lời thề hẹn của Thiên Chúa yêu thương con người và Ngài thực thi tình yêu ấy hoàn tất nơi Đức Ki-tô Phục Sinh.

000001aa1Thí dụ niềm tin của ông Si-mê-on và Tình Yêu Thiên Chúa.

“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân
:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc.2,29-32).

“Ơn Cứu Độ từ ngàn đời đã dành sẵn cho muôn dân”. Tình yêu ấy không phải là lời hứa mông lung, nhưng tình yêu hiện thực, bền vũng và không gì cắt đứt.

Một thí dụ khác, đó là bài học về việc ông Abraham hiến tế Ysaac. Tuy rất đau đớn trong lòng, còn đâu nữa hình ảnh một dân tộc đông đúc như sao trên trời như cát dưới biển như lời Chúa hứa hẹn khi đứa con duy nhất rồi sẽ bị sát tế. Nhưng ông đã vâng lời. Đặt trọn vẹn niềm tin vào Tình Yêu Thiên Chúa.

“Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta “.(St 12,1–25,18)

Vậy niềm tin đến từ đâu?

– Đến từ sự tin tưởng về lòng thương xót của Thiên Chúa, tín thác vào Tình Yêu Thiên Chúa.

Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm.” ( Tv 144, 14cd).

000001a4

Tô-ma nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga.20,25).

Có lẽ không ai trong chúng ta dám trách Tô-ma câu nói ấy, vì Tô-ma là hình ảnh rất gần gủi với chúng ta vì chúng ta cũng rất yếu đuối và lắm lúc sa chân vào vùng tăm tối cuộc đời.

Ta vẫn muốn thấy điều gì chứng minh Chúa yêu thương chúng ta, trong khi dòng máu và hơi thở này, nhịp tim và khối óc này.. tất cả đều là của Chúa thương ban.

PHÚT NGUYỆN CẦU

Ôi, lòng Chúa bao la. Tình Chúa hải hà …
Con nghe Lời Chúa mà không hiểu
Con thấy bao điều Chúa ban tặng mà không biết.
Con điếc và mù nên không nhận ra  được Tình Chúa vô bờ.

Chúa bên con mà con thấy Chúa xa lắc xa lơ
Chúa đang ôm con mà con lại muốn được chạm vào Chúa
Niềm tin nhạt thòa vì không hiểu thấu Tình Ngài muôn thuở…
Xin cho Đức Tin con lớn mạnh từ Tình Chúa dạt dào… Amen

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG