“Tình thương của Chúa” | Jer. Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (30.10.2016)
[Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Xin được mượn lời của nhạc sĩ Phương Anh

“Tình Thuơng của Chúa,
con sẽ ca ngọi Tình Thương của Ngài suốt năm canh dài.
Con sẽ ca ngọi đến muôn muôn đời”

để bước vào Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên Năm C này.

Thiên Chúa của Ki-tô giáo và của toàn thể nhân loại là Thiên Chúa Yêu Thương, đáng được chúc tụng vì “Chúa xót thưong hết mọi người, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu”.

Nhưng càng ngày người ta càng xem thường Thiên Chúa Yêu Thuơng ấy. Con người thời nay, nhất là ở các nước tiên tiến về khoa học kỹ thuật, đối xử với Thiên Chúa chẳng khác gì những đứa trẻ con nhà giầu, được cha mẹ cung cấp mọi tiện nghi cuộc sống, tạo mọi điều kiện để công thành danh toại, nhưng chúng lại không nhận biết công ơn của cha mẹ, thậm chí còn phung phá và làm hỏng các ơn ban của Người nữa.

Mạc khải Thánh Kinh còn cho chúng ta biết là Thiên Chúa còn lên đường tìm kiếm và ra tay cứu vớt những người con sa ngã, lỗi phạm. Các bài Sách Thánh hôm nay mời chúng ta khám phá lại Đấng Thiên Chúa Yêu Thương ấy, để biết cách sống đẹp lòng Người và loan truyền Tình Thương của Người cho hết mọi người.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Kn 11,22-12,2):
Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thuơng mọi loài hiện hữu.

11/22 Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ
ví tựa hạt cát trên bàn cân,
tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất.
23 Nhưng Chúa xót thương hết mọi người,
vì Chúa làm được hết mọi sự.
Chúa nhắm mắt làm ngơ,
không nhìn đến tội lỗi loài người,
để họ còn ăn năn hối cải.
24 Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào,
thì đã chẳng dựng nên.
25 Nếu như Ngài không muốn,
làm sao một vật tồn tại nổi?
Nếu như Ngài không cho hiện hữu,
làm sao nó có thể được duy trì?
26 Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống,
Chúa xử khoan dung với mọi loài,
vì mọi loài đều là của Chúa.
1 Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài
ở trong muôn loài muôn vật.
2 Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ.
Chúa cảnh cáo họ,
nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì,
để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tx 1,11 – 2,2):
Danh của Chúa Ki-tô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người.

1/11 Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. 12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.

 2/1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 19,1-10):
Con Người đến để tìm những gì đã mất.

05-cn31tn-4x3

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Kn 11,22-12,2) là kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh của dân riêng của Thiên Chúa đã được tác giả Sách Khôn Ngoan đúc kết lại. Thật lạ lùng là trong một thế giới chật hẹp và cục bộ, mà người tin theo Chúa lại có những quan điểm rộng mở và đại đồng như vậy. Nào là “Chúa xót thương hết mọi người – Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra- Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa”, nào là “Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.” Hoặc “giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.”  

– Nhờ đoạn của Sách Khôn Ngoan (11,22-12,2) này, chúng ta thấy rõ tấm lòng bao la, quảng đại, yêu thương của Thiên Chúa. Nói đúng hơn, yêu thương là bản chất của Thiên Chúa như Thánh Gio-an đã viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu!”

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tx 1,11 – 2,2) là những lời Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca mà Ngài luôn cầu nguyện cho, để – với ơn Thiên Chúa trợ giúp – họ thực thi ơn gọi và làm sáng danh Chúa qua những việc họ được mời thực hiện.

– Trong đoạn thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1,11-2,2), chúng ta được biết: Thiên Chúa là Đấng quyền năng và sẵn sàng trợ giúp các tín hữu hết lòng thờ kính và tìm vinh danh Người với tất cả thiện chí và bằng mọi công việc.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 19,1-10) là tường thuật độc đáo của Phúc âm Lu-ca về câu truyện Chúa Giê-su đến nhà ông Gia kêu, một nhân vật nổi tiếng về sự giầu có và về chức vụ quan trọng trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng vì làm nghề thu thuế, ông bị người Do-thái khinh rẻ và bị các người Biệt Phái coi là người tội lỗi. Thế mà Chúa Giê-su đã cư xử với ông một cách trân trọng và yêu thương, đúng như sách Khôn Ngoan đã ghi chép về cách cư xử của Thiên Chúa.

– Qua đoạn Phúc âm Lc 19,1-10 này chúng ta khám ra Thiên-Chúa-làm-người  là Chúa Giê-su Ki-tô, đã trân quý và cứu vớt người tội lỗi một cách tuyệt vời như thế nào. Chúa đã chủ động tìm đến với ông Gia-kêu bất chấp thành kiến và dư luận xã hội. Chúa đã thay lòng đổi dạ ông, đã giúp ông hoán cải và làm lại cuộc đời, vì ông cũng là con cái Chúa và vì sứ mạng của Con Người là “đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa       

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chính là lời công bố của Chúa Giê-su cũng là câu kết của tường thuật Phúc Âm:

                                  “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng xót thương hết mọi người, nhất là những người yếu đuối, tội lỗi. Chẳng những Thiên Chúa thứ tha cho họ mà còn đến tận nơi để đem ơn giải thoát cho họ (như trường hợp của ông Gia-kêu)

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được chứa đựng trong đoạn sách Khôn ngoan và trong câu truyện của Phúc âm Lu-ca. Nói cách rõ ràng hơn là Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hiểu rõ tấm lòng của Thiên Chúa là Đấng, đã vì yêu thương, mà dựng nên mọi loài, mọi người. Thiên Chúa xót thương mọi người, nhất là những kẻ có tội. Người chỉ mong tội nhân ăn năn hối cải để được thứ tha và ở kề bên Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô. Đó là cứu vớt những gì đã mất, là đến với những con bệnh (hay chiên lạc) về thể lý và nhất là về tâm linh, để cứu chữa và đem về dưới mái nhà Cha.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới được ơn nhận ra Thiên Chúa là Đấng dựng nên vũ trụ vạn vật và yêu thương con người mà quy phục và phụng sự Người.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi thành viên của Hội Thánh, nhất là cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, các Hồng Y, các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế, được ơn hăng say thể hiện tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đối với những người bị khinh khi và ruồng bỏ trong xã hội loài người.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa Ki-tô mà xót thương những anh chị em yếu đuối, khô khan, tội lỗi trong cộng đoàn.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho đồng bào 4 tỉnh Miền Trung, bị nạn ô nhiễm biển của Formosa và mưa lũ làm cho khốn khổ, cảm nhận được Tình Thương của Thiên Chúa trong cơn hoạn nạn.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sài Gòn ngày 20 tháng 10 năm 2016