TÌNH YÊU LÊN NGÔI | NVT

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B
LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
(Ga.18,33B-37)

TÌNH YÊU LÊN NGÔI

 

33 Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải là vua dân Do -thái không?” 34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” 35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” 36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

___________________

SUY NIỆM

TÌNH YÊU LÊN NGÔI

Gần đây, có một câu chuyện tình cảm động. Người chồng xây 6000 bậc thang để cho vợ đi, và người đời đã đặt tên cho những bậc thang ấy là “nấc thang tình yêu”. Câu chuyện giữa xã hội hiện đại hôm nay, nhưng nghe chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích. Nội dung câu chuyện như sau:

Câu chuyện nổi tiếng có thật về tình yêu của hai ông bà lão ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã khép lại ngày 30.10 vừa qua, sau khi người vợ qua đời cách chồng 5 năm. Nhưng sẽ không ai có thể quên chuyện tình yêu vĩ đại đó.

50 năm trước, ở thôn Cao Than, thuộc huyện Giang Tân Trung Sơn, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc chàng thôn dân Lưu Quốc Giang đã vô tình yêu một góa phụ hơn mình tới 10 tuổi – Từ Triều Thanh. Cái thời xưa cũ ấy người ta cho anh ta là ngu dốt đã làm chuyện đại nghịch, xấu mặt người thân và xấu mặt cả thôn. Nhưng những cản trở ấy không thể nào chia lìa được tình cảm lứa đôi, để tránh sự kỳ thị của người xung quanh, Lưu Quốc Giang đành đưa người yêu vào tận sâu trong núi  cao rừng thẳm, một đời tránh xa thị phi, tránh để Triều Thanh thêm tổn thương trong cuộc sống.

Biết nơi chốn này là nguy hiểm, để đảm bảo cho người yêu mình an toàn khi đi ra ngoài ông Lưu Quốc Giang đã mất một đời bận rộn xây một bậc thang dài xuyên suốt núi rừng. Bậc thang dài tới 6000 bậc đá, cheo leo từ độ cao 1500m so với mực nước biển tiến xuống văn minh, người đời biết được liền đặt tên cho bậc thang này là “nấc thang tình yêu”. Câu chuyện được lan truyền, đến năm 2006 cả Trung Quốc bình chọn câu chuyện này là “Câu chuyện tình yêu kinh điển Trung Hoa thời hiện đại”.

Năm 2007 Lưu Quốc Giang qua đời, 5 năm sau cũng chính là ngày 30 tháng 10 vừa qua, bà cụ Từ Triều Thanh cũng theo chồng tiếp tục một cuộc sống vĩnh hằng ở thế giới bên kia. Câu chuyện tình yêu khép lại nhưng dư vị của nó để lại cho nhân gian không bao giờ tan biến, con người qua đó mà có thêm một hy vọng về một tình yêu kiên định vĩnh hằng.

NẤC THANG TÌNH YÊU GIÊ-SU

Có một chuyện tình yêu kiên định vĩnh hằng lớn lao hơn vạn lần chuyện tình “6000 nấc thang tình yêu” ấy. Vì rằng, cũng có chiếc thang tình yêu, nhưng không phải để người mình yêu đi đến bến bờ an toàn, mà còn cho người yêu đến bến bờ sự sống vĩnh hằng. Tình yêu ấy không chỉ dành cho một người, mà cả nhân loại, chiếc thang ấy không chỉ có 6000 nấc thang, mà chồng chất hàng hàng lớp nối kết đôi bờ muôn trùng xa cách không thể đếm được. Đó là “nấc thang tình yêu Giê-su”.

1. Từ đất: – Từ Hang Đá Bê Lem

Chiếc thang Tình Yêu Giê-su đã được chuẩn bị từ ngàn xưa, dài lâu và đầy nhẫn nhục. Là giấc mơ ngàn đời của nhân loại muốn vươn lên để về với bến bờ nguồn cội tình yêu của mình, nhưng lại yếu đuối và mất phương hướng trong đêm tối của Sa-tan.

Giấc mộng của ông Gia-cóp

Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. (Stk.28,10-29).

Giấc mộng của Gia-cóp cũng là khát vọng của nhân loại, khát vọng ấy chỉ trở thành hiện thực khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người vào một đêm huyền diệu ở nơi thấp hèn Hang Đá Bê Lem.

Mối tình Trời và Đất mới thật sự se duyên. Trời và Đất được nối liền khi Tình Yêu Giáng Sinh.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trờ i – Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc. 2,14).

Thiên Chúa là Tình Yêu. Và con người chỉ hiểu được phần nàothế nào là Tình Yêu Thiên Chúa khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài – Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa – Đấng mở đầu cho một triều đại bất tận, triều đại của Tình Yêu Thiên Chúa.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc.1,30-33).

2. Đến Trời: – Đến đồi Thập Tự.

Thiên Chúa tự hạ mình xuống làm người như thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giê-su đã đến thế gian, không  phải như một cuộc dạo chơi… “sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này” (TCS). Ngài đến trần gian để chịu nhiều đau khổ và cuối cùng chịu chết treo trên Thập Giá!

Cái chết ô nhục trên Thập Giá đó lại là mục đích của “một lần đã đến đây” – đến trần gian này – vì Ngài muốn cứu nhân loại. Ngài muốn nâng nhân loại lên khỏi mặt đất – Ngài là Đấng Cứu Thế.

“Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi sự lên với tôi” (Ga.12:32).

Tin vui ở Bê-lem “tin vui cả thể” của sứ thần loan tin cho Maria chỉ thật sự là tin vui trọn vẹn khi được kết thúc trên Thập Giá: “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 30).

 “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môi-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga.3:13-15).

3. Chiếc thang Tình Yêu Giê-su

Chúa Giê-su đã khẳng định “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”. Duy nhất, chỉ có Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng duy nhất là Thiên-Chúa-làm-người mới có thể bắt nhịp cầu từ Đất đến Trời để con người nhờ Ngài mà được về Trời vui hưởng Vinh Quang Thiên Chúa.

“Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,47-51).

Và, chỉ có Giê-su, mới là Vua đích thực, là Vua trên hết các vua, vì Ngài đã quy về một mối, tất cả quy về Vinh Quang Thiên Chúa, Đất – Trời là một trong Tình Yêu và Vinh Quang muôn đời của Thiên Chúa.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ. Thiên Chúa là Tình Yêu – “Deus caritas est” –  Tình yêu Giê-su – Tình Yêu lên ngôi.

“Tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”.(Mt.26,64).

Tình Yêu lên ngôi –  là hy vọng, là hạnh phúc cho muôn loài. Ánh sáng Tin Mừng – Ánh sáng Tình Yêu Thiên Chúa chiếu sáng, soi lối, và sưởi ấm cho cả hoàn vũ.

Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt.28.16-20).

 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

Chúa là Vua Vũ Hoàn,
là Vua ngự trị trong mọi con tim thành tâm thiện chí.

Là Vua ngự trị trong từng con tim yếu đuối,
Là Vua ngự trị trong mọi con tim khắc khoải lo âu,
Là Vua ngự trị trong những con tim  thiếu vắng tình yêu,
Là Vua ngự trị trong từng con tim khô cằn sa mạc,
Là Vua ngự trị trong những con tim bóng tối chập chờn…

Là Vua không hề loại trừ…
Là Vua luôn dang rộng vòng tay

Lạy Vua Giê-su Ki-tô…

Xin thương xót chúng con. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

______________________

Nếu bạn muốn xem bài suy niệm khác, mời bạn vào địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/749-le-ki-to-vua-vua-tinh-yeu-thong-tri