Ý nghĩa dấu lạ ở CA-NA

Ý NGHĨA DẤU LẠ Ở CA-NA
[Is 62,1-5; 1 Cr 12, 4-1; Ga 2, 1-11]

08-TieccuoiCana-4x3

I.- DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Các tác giả 4 Sách Phúc Âm đều kể lại nhiều phép lạ Chúa Giê-su đã làm trong thời gian 3 năm thi hành sứ vụ công khai của Người trên mảnh đất Pa-lét-tin. Phép lạ nào cũng có hai ý nghĩa chính: một là hành động cứu độ con người; hai là dấu chỉ bày tỏ vinh quang của Chúa Giê-su và của Thiên Chúa.

Phép lạ Chúa Giê-su biến nước thường thành rượu ngon trong Tiệc Cưới Ca-na cũng mang hai ý nghĩa ấy. Nhưng trong tường thuật của Tin Mừng Gio-an thì ý nghĩa thứ hai được đề cao hơn ý nghĩa thứ nhất. Chính Thánh Gio-an đã khẳng định điều ấy: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người.”

Chúng ta hãy đọc các bài Sách Thánh của Thánh Lễ hôm nay để hiểu và đón nhận ý nghĩa ấy.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo]

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 62, 1- 5): Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem.

1 Vì Sion, Ta sẽ không nín thinh, vì Yêrusalem, Ta sẽ không ở lặng, cho đến khi đức nghĩa của nó như vừng quang xuất hiện, và phúc cứu độ của nó như đuốc rực lên. 2 Các nước sẽ thấy đức nghĩa của ngươi, các vua hết thẩy sẽ thấy vinh quang ngươi. Người sẽ gọi ngươi tên mới, tên chính miệng Yavê đã định. 3 Ngươi sẽ nên triều thiên tráng lệ trong tay Yavê, như vương miện nơi tay Thiên Chúa ngươi thờ. 4 Ngươi sẽ không còn bị người ta nói: “Đồ bỏ!” và xứ sở ngươi sẽ không còn bị gọi là “Hoang vu!” vì thiên hạ sẽ gọi ngươi “Sùng ái của Ta” và đất đai ngươi: “Đất đá kết duyên”. 5 Như tài trai sánh duyên thục nữ, Đấng xây dựng ngươi sẽ cùng ngươi kết nghĩa giao duyên như tân lang hoan hỉ bên một tân nương, Người sẽ hoan hỉ nơi ngươi Thiên Chúa ngươi thờ.

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Cr 12, 4-11): Đặc sủng tuy nhiều nhưng chung một gốc.

4 Ðặc sủng chia làm nhiều, nhưng cũng là một Thần khí. 5 Phục vụ chia làm nhiều, nhưng cũng là một Chúa. 6 Kỳ công chia làm nhiều, nhưng cũng là một Thiên Chúa, Ðấng ra uy làm nên mọi sự nơi mọi người. 7 Thần khí hiển thị (như vậy) được ban xuống cho mỗi người để mưu ích lợi chung. 8 Người thì được Thần khí ban cho lời khôn ngoan, kẻ khác được lời trí tri, thể theo cũng một Thần khí. 9 Kẻ thì được lòng tin trong cũng một Thần khí; người lại được những đặc ân chữa bịnh tật trong cũng một Thần khí độc nhất. 10 Người thì được kỳ công phép lạ; kẻ khác được ơn tiên tri; kẻ khác nữa lại được ơn biện phân các thần khí: người thì được các thứ ngôn ngữ; kẻ lại được ơn diễn giải các ngôn ngữ. 11 Hết thảy mọi điều ấy, cũng một Thần khí độc nhất ra uy làm nên, phân chia cho mỗi người mỗi cách, như Ngài muốn.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 2, 1-11): Tiệc Cưới Ca-na.

1 Ngày thứ ba, xảy ra có tiệc cưới ở Cana, xứ Galilê. Và có mẹ Ðức Yêsu ở đó. 2 Ðức Yêsu và các môn đồ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới. 3 Bởi hết rượu, nên mẹ Ðức Yêsu mới nói với Ngài: “Họ không có rượu nữa!” 4 Ðức Yêsu đáp lại: “Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến!” 5 Mẹ Ngài nói với các người hầu: “Ngài có bảo gì, hãy làm theo!”

6 Ở đó có đặt sáu chum đá, chiếu theo lệ quán tẩy của người Do Thái, mỗi chum chứa được hai hay ba thùng nước. 7 Ðức Yêsu bảo họ: “Hãy đổ đầy nước các chum!” Và họ đã đổ đầy thấu lợi. 8 Rồi Ngài bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho ông quản tiệc”. Và họ đã đem đi. 9 Một khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà ông không biết tự đâu đến – còn các người hầu, những người đã múc nước thì biết – ông mới gọi vị tân lang 10 mà nói: “Phàm người ta, trước tiên ai cũng thết rượu hảo hạng; khi khách ngà ngà thì đãi rượu xoàng hơn. Còn ông, ông đã giữ rượu hảo hạng cho đến bây giờ!”

11 Dấu lạ đầu hết này, Ðức Yêsu đã làm tại Cana xứ Galilê, và đã tỏ vinh quang Ngài ra và môn đồ đã tin vào Ngài.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?) 

3.1.1 Bài đọc 1 (Is 62, 1- 5) là những lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a nói về cảnh huy hoàng của thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Thiên Chúa thực hiện cuộc biến đổi thành Giê-ru-sa-lem và dân Ít-ra-en một cách kỳ diệu. Giê-ru-sa-lem sẽ huy hoàng, Ít-ra-en sẽ trở nên xinh đẹp được Thiên Chúa yêu thương và trở thành tân nương của Người.

– Trong đoạn Is 62,1-5 trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa có một tình yêu lạ lùng và tuyệt diệu đối với Giê-ru-sa-lem và dân riêng của Người. Tình yêu ấy đã biến đổi  hoàn toàn thân phận của Giê-ru-sa-lem và số phận của Ít-ra-en. Giê-ru-sa-lem là  thành Giê-ru-salem. Ít-ra-en là dân tộc Ít-ra-en. Nhưng theo nghĩa bóng của Thánh Kinh, Giê-ru-sa-lem và Ít-ra-en là mỗi cộng đoàn, mỗi con người tôn thờ Thiên Chúa.

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Cr 12, 4-11) là đoạn văn “bất hủ” của Thánh Phao-lô Tông đồ, nói về các ơn, các đặc sủng dồi dào, phong phú và muôn hình vạn trạng của Thần Khí Thiên Chúa tức của Chúa Thánh Linh. Đó là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn đức tin, ơn chữa bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn phân định thần khí, ơn nói các tiếng lạ và ơn giải thích các tiếng lạ.

– Qua đoạn thư 1 Cr 12,4-11 trên, chúng ta nhận ra Thần Khí Thiên Chúa là Đấng vừa quyền năng vô biên, vừa yêu thương vô bờ bến đối với Cộng Đoàn Hội Thánh. Vì là Đấng quyền năng vô biên nên Người có đủ mọi ơn, có đủ thứ đặc sủng. Vì yêu thương Hội Thánh vô bờ bến nên Người rộng tay ban phát các ơn, các đặc sủng của Người cho con cái Hội Thánh. Những người nhận ơn, những kẻ được phân phát đặc sủng không phải là vì họ đạo đức thánh thiện mà là vì quyền năng vô hạn và tình yêu không tính toán của Thần Khí. Ơn hay đặc sủng được ban không phải cho riêng những người nhận được ơn hay đặc sủng ấy, mà là cho cả Cộng đoàn, cho hết mọi người đang cần đến ơn hay đặc sủng ấy để củng cố và tăng cường lòng tin yêu, để được giải thoát khỏi bệnh hoạn, tật nguyền hay cảnh tăm tối trong tâm hồn và để được chứng kiến hoạt động hết sức kỳ diệu của Chúa Ngôi Ba mà ca tụng vinh quang của Thiên Chúa!

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 2, 1-11) là bài tường thuật vắn gọn, đơn sơ về phép lạ “biến nước lã thành rượu ngon” của Chúa Giêsu trong khung cảnh một tiệc cưới ở Ca-na.  Đây là phép lạ đầu tiên mà Ngôi Hai Thiên Chúa thực hiện, khởi đầu cho một giai đoạn của phép lạ, của chuyện kỳ diệu do quyền năng và tình thương của Thiên Chúa thực hiện giữa và cho con cái loài người chúng ta!

– Qua đoạn Phúc Âm Ga 2,1-11 này, Chúa Giê-su đã bộc lộ “chân tướng” và “tấm lòng” thần linh của mình. Vì thế phép lạ Ca-na có nhiều ý nghĩa:

– Trước hết “làm phép lạ” là việc làm vượt khả năng của con người.

– Kế tiếp “làm phép lạ” để cứu giúp con người trong cơn khốn khó hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người (cụ thể là đôi tân hôn, gia chủ và quan khách) thì chỉ có các thần linh tốt lành thánh thiện mới làm. Các thần dữ, nếu có thể làm phép lạ, thì chúng chỉ làm để lừa gạt người nhẹ dạ hòng lôi cuốn người ấy vào vòng kiềm tỏa của chúng mà thôi.

– Sau cùng “làm phép lạ” đầu tiên trong/cho một tiệc cưới Chúa Giê-su còn muốn gửi cho chúng ta hai sứ điệp quan trọng khác: một là Chúa Giê-su muốn báo hiệu sự hiện diện tràn đầy niềm vui của Nước Trời giống như Tiệc Cưới mà Người khai trương trong trần gian này. Thánh Kinh luôn dùng Tiệc Cưới để diễn tả cuộc gặp gỡ và sự kết hợp hân hoan và lâu bền giữa Thiên Chúa và con người; hai là Chúa Giê-su tỏ lòng ưu ái đặc biệt đối với các cặp vợ chồng và đời sống hôn nhân. Thánh Kinh cũng luôn dùng hôn nhân và Tình Yêu Vợ Chồng để diễn tả mối tương quan “độc hữu” giữa Thiên Chúa và con người.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay có ba phần liên kết chặt chẽ với nhau:

Phần thứ nhất: Chúa Giê-su là thần linh tốt lành và quyền năng, là Thiên Chúa yêu thương và toàn năng. Người dùng quyền năng để thể hiện lòng yêu thương và đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của con người.

Phần thứ hai: Chúa Giê-su xuất hiện công khai để khai mở một Triều Đại Mới, và thiết lập một Vương Quốc Mới của Thiên Chúa giữa loài người. Trong Triều Đại và Vương Quốc Mới ấy niềm vui và hoan lạc tràn đầy như rượu bia ê hề trong Tiệc Cưới vậy!

Phần thứ ba: Chúa Giê-su làm phép lạ “biến nước lã thành rượu ngon” cho/trong tiệc cưới là Người chúc lành, thánh hóa, nâng cấp mọi giao ước hôn nhân của con người, mọi thực tại của đời sống gia đình.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Thiên Chúa vĩ đại và gần gũi yêu thương dân riêng Người khi giao việc giải thích Luật Chúa cho một số người được tuyển chọn cho công việc hệ trọng ấy; Sống với Chúa Giê-su Ki-tô là Lời và là Ngôn Sứ của Thiên Chúa, Đấng đã đến trần gian để nói Lời Yêu Thương, Lời Cứu Độ; Sống với Chúa Thánh Thần là Sức Mạnh của các Sấm Ngôn, là Thần Khí của các Ngôn Sứ mọi thời đại!

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi quyết tâm thực hiện ba việc này:

Việc thứ nhất: Tôi luôn tin tưởng và phó thác con người và cuộc sống của tôi cho Chúa Giê-su Ki-tô. Nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách, trước những nhu cầu chính đáng, tôi chỉ chạy đến với Chúa Giê-su mà không tìm đến hay cậy dựa vào bất cứ một quyền lực hay thần linh nào khác (tử vi, bói toán, bùa ngải, cầu cơ, tướng số…).

Việc thứ hai: Tôi luôn cảm tạ ngợi khen Chúa Giê-su Ki-tô vì Chúa đã khai mở một Triều Đại Mới, và  thiết lập một Vương Quốc Mới của Thiên Chúa trong trần gian và đã đưa tôi vào trong Triều Đại và Vương Quốc Mới ấy. Được sống trong hân hoan, tôi sẽ tích cực đóng góp công sức của mình vào việc mở rộng Nước Chúa trong các tâm hồn, gia đình và môi trường chung quanh.

Việc thứ ba: Tôi luôn cảm tạ ngọi khen Chúa Giê-su Ki-tô vì Chúa đã chúc lành, thánh hóa, nâng cấp cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi và mọi thực tại của đời sống gia đình tôi. Để đáp lại lòng yêu thương và sự chăm sóc của Chúa Giê-su, tôi luôn trân trọng lời cam kết trong thánh lễ hôn phối và xây dựng gia đình tôi thành một “Hội Thánh nhỏ”, một “Hội Thánh tại gia” sáng ngời đức tin và đức ái.

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ LOÀI NGƯỜI

5.1 «Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân, các nước được phúc khám phá và chiêm ngưỡng đức công chính của Thiên Chúa hiển hiện nơi Hội Thánh và con cái Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục và linh mục, để các ngài được ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết mà giảng dậy và trình bày Mầu Nhiệm của Thiên Chúa cho các tín hữu và lương dân.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người sống hiệp nhất yêu thương nhau, vì cùng tin thờ một Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trên toàn thế giới biết noi gương bắt chước Mẹ Ma-ri-a mà quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và cầu xin Chúa Giê-su Ki-tô can thiệp giúp đỡ những người thiếu thốn phần hồn phần xác.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.5 «Ngài có bảo gì hãy làm theo.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính chúng ta biết thực hiện lời nhắn nhủ của Đức Ma-ri-a mà thi hành mọi mệnh lệnh, yêu cầu của Chúa Ki-tô Giê-su.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội