Buổi sáng trên Đường Xuân

BUỔI SÁNG TRÊN ĐƯỜNG XUÂN PHÚ MỸ HƯNG
Quận 7 – Sài Gòn – 5.2.2016

PhuMyHung (1) PhuMyHung (2) PhuMyHung (3) PhuMyHung (4) PhuMyHung (5) PhuMyHung (6) PhuMyHung (7) PhuMyHung (8) PhuMyHung (9) PhuMyHung (10) PhuMyHung (11) PhuMyHung (12) PhuMyHung (13) PhuMyHung (14) PhuMyHung (15)