Cảm ơn mọi người mẹ trên thế giới

Cảm ơn mọi người mẹ trên thế giới

argentine cardinal jorge bergoglio, now pope francis (l), is pictured with his mother maria regina sivori and his father mario jose in this 1958 photo courtesy of the pope's sister maria elena in buenos aires. to match special report pope/profile reuters/courtesy of maria elena bergoglio/handout (argentina - tags: religion) attention editors - this image was provided by a third party. for editorial use only. not for sale for marketing or advertising campaigns. this picture is distributed exactly as received by reuters, as a service to clients;euo 3tp

Đức Phanxicô thời trẻ và mẹ ngài

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 08-5-2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tôn vinh mọi người mẹ và ký thác mọi người mẹ nơi Đức Mẹ.

‘Hôm nay chúng ta mừng Ngày của Mẹ.

Chúng ta hãy nhớ đến mọi người mẹ, với lòng biết ơn và tình cảm, nhớ đến những bà mẹ đang ở đây trên quảng trường này, nhớ đến mẹ chúng ta, dù còn ở với chúng ta hay đã về trời.

Hãy ký thác những người mẹ cho Đức Mẹ, Mẹ của Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc một kinh Kính Mừng.’

Và Đức Giáo hoàng cùng cầu nguyện với mọi người trên quảng trường thánh Phêrô, cầu cho mọi người mẹ trên thế giới.