Đức Phanxicô tại Armênia | Cuộc gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình

Francis in Armenia: Ecumenical encounter and Prayer for Peace – 2016.06.25

Vatican

Pope Francis participates in the Ecumenical Encounter and Prayer for Peace in Yerevan’s Republic Square, on the occasion of his apostolic trip to Armenia.