ĐGH Phanxicô thăm và cầu nguyện tại tu viện Khor Virap, Armênia

Francis in Armenia: Prayer at the Monastery of Khor Virap – 2016.06.26
by Vatican

Hiệp-nhất-Armenia

Pope Francis visits the Monastery of Khor Virap, dedicated to St. Gregory Illuminator where a brief prayer for peace will be said.

Hiệp-nhất-Armenia

Hiệp-nhất-Armenia