Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu

Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu qua Đức Phanxicô
aleteia.org, Tony El Khoury, 2016-04-21

Chúa Giêsu sẽ trả lời cho người Kitô hữu ngày nay như thế nào khi họ hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Đức-Phanxicô-nuôi-nấng

Và này có người Kitô giáo kia đứng lên hỏi Chúa Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Chúa Giêsu trả lời: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc như thế nào?”.

Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình.”

Chúa Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là được sống.”

Nhưng ông ấy chứng tỏ là mình có lý. Nên mới thưa cùng Chúa Giêsu: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”

Chúa Giêsu trả lời:

Một dân tộc kia sống trong hòa bình và yên lành. Dân tộc đó rơi vào tay quân cướp, chúng lột sạch, chúng đánh nhừ tử, chúng hiếp vợ con họ và rồi chúng ra đi để dân chúng của nước này trên bãi biển, trong lòng biển, ở các biên giới, ở các trại tị nạn, để họ nửa sống nửa chết.

Các anh em của họ thấy hoàn cảnh này nhưng chẳng lên tiếng gì, cũng không cố gắng cứu họ, chỉ đứng xa mà nhìn một cách dửng dưng.

Nhưng một người kia, mặc áo trắng, từ xa thấy dân tộc này khốn khổ và chạnh lòng thương. Ông ấy đến các trại tị nạn, băng bó các vết thương, đổ rượu hân hoan và hy vọng cũng như dầu đức ái và tình ấu yếm lên vết thương của họ.

Ngày hôm sau, ông đem một vài người trong số họ lên phi cơ theo mình về Rôma. Giao họ cho Cộng đoàn Sant’Egidio, ông nói với Cộng đoàn này: “Nhờ Trung tâm săn sóc cho họ và đưa họ đến các giáo xứ ở Rôma”.

Vậy, người tín hữu Kitô thân mến, người nào là người thân cận của những người bị rơi vào tay kẻ cướp này?

Người tín hữu Kitô giáo trả lời: “Là ông mặc áo trắng đã thực thi lòng thương xót đối với dân tộc ấy.”

Chúa Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi và hãy làm như vậy, ông sẽ có sự sống đời đời làm gia nghiệp”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch