Đức Phanxicô nhìn thành phố Rôma với đôi mắt của người mục tử

Đức Phanxicô nhìn thành phố Rôma với đôi mắt của người mục tử
zenit.org, Marina Droujinina, 2016-05-26

REUTERS1222149_Articolo

Ngày thứ hai 23 tháng 5, Đức Phanxicô tiếp ủy viên đặc biệt của thành phố Rôma, Francesco Paolo Tronca, cùng phái đoàn của ông.

“Đức Giáo hoàng nhìn thành phố Rôma với đôi mắt của người mục tử, ngài muốn thành phố Rôma là thành phố tốt nhất và hoạt động khá hơn”, ông Francesco Paolo Tronca tuyên bố, ông là ủy viên đặc biệt của thành phố Rôma từ ngày 1 tháng 11-2015.

Theo Radio Vatican, ông tặng cho Đức Giáo hoàng một biểu hiệu con chó sói cái của Rôma và một mề đai sự sinh ra đời của thủ đô.

“Xin quý vị nhớ: những gì quý vị gieo, sớm muộn gì cũng mang hoa trái”: đó là sứ điệp của Đức Giáo hoàng cho tất cả chúng tôi, ông ủy viên thành phố tuyên bố. “Điều này cho tất cả chúng tôi sức mạnh để tiếp tục, để đảm nhận trọn trách nhiệm của mình; và cũng vì tôi nghĩ, tiến trình đang tiến hành là không đi lui được, nó sẽ dẫn đến một sự quan tâm lớn hơn trong sự tôn trọng các nguyên tắc và luật lệ,” ông nói thêm.

“Đức Giáo hoàng nói chuyện rất gần gũi với chúng tôi”, ông Francesco Paolo Tronca nói tiếp: “Cuộc gặp gỡ này có một giá trị biểu tượng rất cao, bởi vì mỗi chúng tôi đã phục vụ tận tâm, đã dấn thân, đã hy sinh nhưng cũng với tấm lòng nhiệt thành chúng tôi đã cùng nhau làm việc trong bảy tháng vừa qua.”

Ông ủy viên khẳng định sự bấp bênh của những người dân vùng ngoại ô và những người có lợi tức thấp là mối quan tâm của nhóm: “Những gì chúng tôi phải thắng là sự hợp pháp, nhưng hợp pháp trong tinh thần đoàn kết, để đi đến thành công trong việc quy tụ hợp pháp và đoàn kết. Đây là một điều khó, khó vì phải tìm quân bằng giữa hai nhu cầu cơ bản của xã hội hiện đại.”

Đức-Phanxicô-nhìn-thành-phố-Rôma-với-đôi-mắt-của-người-mục-tử

“Đức Thánh Cha, cũng là Giám mục địa phận Rôma, không thể không quan tâm đến những người sống bấp bênh trong xã hội”, ông ủy viên nhấn mạnh. Ông nói, ông đã “cam đoan” với Đức Giáo hoàng, ông sẽ làm “tối đa” để củng cố các “điểm yếu của thủ đô”.

Ông uỷ viên Tronca tuyên bố nhóm của ông cảm thấy mình có một “trách nhiệm” trong việc điều hành một “hệ thống tuyệt đối xây dựng trên một guồng máy quản trị tốt, minh bạch, hiệu năng và nhất là quan tâm đến sự tôn trọng các nguyên tắc”.

Giuse  Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch