Đức Phanxicô viếng đài tưởng niệm Tsitsernakaberd ở Yereva, thủ đô Armênia

Vatican

Pope Francis visits the Tzitzemakaberd Memorial Complex, a monument that commemorates the victims of the Armenian genocide.