Đường Hoa Nguyễn Huệ 2016

Đường Hoa Nguyễn Huệ 2016
NguoiAnGiang

5 giờ sáng đã thức dậy chạy nhanh ra đường hoa Nguyện Huệ, theo kinh nghiệm mọi năm, nếu ra trễ hơn 6 giờ rất khó chụp hình vì con đường đầy khách chen chúc. Ra đến nơi, đèn đường xung quanh tắt ngúm. Trời còn khá tối, không thấy gì rõ ràng để chụp hình. Phải ngồi chờ sáng thôi… Khi ánh sáng vừa đủ thì bà con ai nấy cũng lo bấm máy. Khách du xuân hầu hết ai cũng có máy chụp ảnh. Mọi người đua nhau tìm chỗ trống để ghi ảnh lưu niệm.

https://youtu.be/mg1QCQuWns4

Xem đường hoa Nguyễn Huệ từ flycam – Từ Youtube

Đường hoa năm nay cũng không có gì đặc sắc. Các cụm trang trí thiết kế thấp, nếu nhiều người cùng đứng chụp chung thì khó mà thấy phần hậu cảnh. Cụm tiểu cảnh làng quê cũng không thấy… Tuy nhiên cũng ráng đi một vòng chộp một số ảnh để gởi đến bà con không có dịp hoặc không có điều kiện thấy cái không khí Tết của người Sài Gòn.

DuongHoa2016 (1)Mặt tiền trên cao của 1 khách sạn trên đường Nguyễn Huệ

DuongHoa2016 (2) DuongHoa2016 (3) DuongHoa2016 (4)Biểu tượng con khỉ năm Bính Thân đặt rãi rác trên đường hoa

DuongHoa2016 (5) DuongHoa2016 (6) DuongHoa2016 (7)

Các cụm trang trí nằm dưới thấp

DuongHoa2016 (8) DuongHoa2016 (9) DuongHoa2016 (10) DuongHoa2016 (11) DuongHoa2016 (12) DuongHoa2016 (13) DuongHoa2016 (14)