Lễ Tạ Ơn 80 năm thành lập GP. Vĩnh Long

Ảnh do Mic Đạt chuyển

Ban nhạc người Khmer, họ đạo Hòa Lạc, Trà Vinh

xem trang kế