Mùng 2 Tết: Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên

Mùng 2 Tết: Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên
NguoiAnGiang

Chiều mùng 2 Tết, Thánh lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên tại Đất Thánh họ Cù Lao Giêng, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

IMG_0201 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0207 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0211 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0216 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0220 IMG_0221 IMG_0222 IMG_0224 IMG_0225 IMG_0227 IMG_0229 NguoiAnGiang