Mùng 3 Tết: Lễ Tro tại NT Chánh Tòa Mỹ Tho

Mùng 3 Tết: Lễ Tro tại NT Chánh Tòa Mỹ Tho
Bảo Chấn

Mùng 3 Tết, tham dự Thứ Tư Lễ Tro tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.
Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế.

DSC_0108 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0147