Mùng 3 Tết: Lễ Tro tại NT Chánh Tòa Mỹ Tho

DSC_0156DSC_0159DSC_0164 DSC_0166 DSC_0165DSC_0168 DSC_0173 DSC_0171DSC_0176DSC_0175 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0183Bảo Chấn