Thánh lễ Truyền Dầu tại Vatican 2016

Thánh lễ Truyền Dầu tại Vatican 2016

TruyenDau

Đức Thánh Cha chủ tế Thánh lễ Truyền Dầu, trong đó Ngài sẽ làm phép thánh hoá các dầu thánh, được dùng trong các cử hành Phụng vụ và Bí tích.