Ca tụng Chúa trước thiên nhiên | Tâm Duy Foto

Ca tụng Chúa trước thiên nhiên
Lm. Tâm Duy – Email: tamduynnc@yahoo.com

binh minh
Bình minh
Chieu sa mac
Chiều sa mạc
Con trưu
Con trừu
Giu thang bang
Giữ thăng bằng
Nha tho Chanh toa
Nhà thờ Chánh Tòa
Nui noc bang
Núi nóc bằng
trong hang dong Antelope
Trong hang động Antelope
Truoc Thien nhien
Trước thiên nhiên
Dong song Coronado
Dòng sông Coronado
Ho Powell tieu bang Arizona
Hồ Powell tiểu bang Arizona