Đất nước trong trái tim

Đất nước trong trái tim tôi
Lm. Tâm Duy – Email: tamduynnc@yahoo.com

Dat nuoc trong trai tim
Đất nước trong trái tim
duoi mua
Dưới mưa
giot roi
Giọt rơi
nghe nhung tan phai
Nghe những tàn phai
Niem tin
Niềm tin
No ve dam
Nở về đêm
Songnuoc tinhque
Sông nước tình quê
suong mai
Sương mai
Trang vang
Trăng vàng
trong gio mua
Trong gió mưa