Sám hối – Tâm Duy Foto

Sám hối
Lm. Tâm Duy – Email: tamduynnc@yahoo.com

Trong dem toi
Trong đêm tối
ai biet truoc
Ai biết trước
Con lai gi
Còn lại gì
Con nguoi lachi
Con người là chi
Tu kho can
Từ khô cằn
lang yen
Lặng yên
Cung Thanh
Cung thánh
Niem tin
Niềm tin
Sam hoi
Sám hối
Noichon phaiden
Nơi chốn phải đến